reklama

Vyplatí se investovat do vánočních dluhopisů?

redakce dne 05. 11. 2013 - 00:00

Již nyní se dá čekat, že se po vánočních spořicích státních dluhopisech jen zapráší. Jsou však výhodné po stránce výnosů?
 

V předchozím příspěvku Spořicí státní dluhopisy, model podzim 2013 startují jsme se zabývali zevrubnými informacemi o podzimní tranši spořicích státních dluhopisů (SSD), které již získaly jméno jako vánoční emise. Nyní se podíváme pod pomyslnou pokličku a ukážeme si, jestli se do SSD vyplatí investovat.

Aktuálně jde o třetí tranši dluhopisů určených pro občany České republiky a nejen pro ně. Mohou je kupovat i cizinci. Minimální objem nákupu je tisíc kusů při nominální ceně jedné koruny za dluhopis. Fakticky to vychází, že nejmenší možná výše investice činí 1000 Kč. Dá se očekávat silný zájem, neboť ministerstvo financí hodlá „prodat“ dluhopisy pouze v objemu od pěti do deseti miliard. Doba pro nákup je omezena listopadem 2013. Ze všech emisí jde o nejmenší objem. Stejně jako v minulosti se nabízí otázka, jestli jsou spořicí státní dluhopisy vydané na podzim letošního roku pro investora to pravé ořechové.

Dluhopisy vzor 2012

Detailní analýzy spořicích státních dluhopisů, které jste si mohli koupit v roce 2012 si můžete přečíst v níže uvedeném seriálu:
Základní informace o spořicích státních dluhopisech (1. díl)
Spořicí státní dluhopisy: Předčasný prodej, provize a nákupní místa (2. díl)
Vyplatí se investovat do spořicích státních dluhopisů? (3. díl)

Likvidita vs předčasné splacení

Největším problémem dluhopisů je jejich likvidita, což znamená, za jak dlouho se investor dostane ke svým penězům. Stát nabízí možnost předčasného splacení, avšak jde jen o krátkou dobu

Výnosy dluhopisů nepředstavují vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám spořicích účtů a termínovaných vkladů na trhu žádný zázrak. Roční úroková sazba u aktuálně nejlépe úročeného spořicího účtu bez závazku fixace hotovosti činí 1,60 procenta. Čtěte také: Nejlépe úročené spořicí účty

Základní dluhopisový přehled

Datum připsání dluhopisů na majetkový účet investora je stanovený na 12. prosinec letošního roku. Toto datum je pro držitele dluhopisů důležité. Vždy k 12. prosinci budou připisovány výnosy. Výplata dluhopisů proběhne na konci investičního cyklu. Výjimku tvoří kupónové dluhopisy, které mají výnos splatný každoročně.

Přehled hlavních údajů SSD

  Prémiový dluhopis Kupónový dluhopis Reinvestiční dluhopis Protiinflační dluhopis
Typ úročení pevná úroková sazba s prémií v posledním roce rostoucí pevná úroková sazba rostoucí úroková sazba pohyblivá sazba podle vývoje míry inflace
Automatická reinvestice výnosů ano ne ano ano
Frekvence připisování výnosů 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosů při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti
Datum splatnosti 12.12.2016 12.12.2018 12.12.2018 12.12.2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100% 100% 100% 100%

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Pro pořádek dodáváme, že všechny uvedené dluhopisy mohou být předčasně splaceny a umožňují reinvestovat jmenovitou hodnotu.

Výnosy dluhopisů vánoční emise

Výnosové období Prémiový dluhopis Kuponový dluhopis Reinvestiční dluhopis
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 0,50% 0,50% 0,50%
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015 0,50% 1,00% 1,00%
12. 12. 2015 – 12. 12. 2016 6,00% 3,00% 3,00%
12. 12. 2016 – 12. 12. 2017 --- 4,00% 4,00%
12. 12. 2017 – 12. 12. 2018 --- 5,50% 6,50%
Výnosy celkem 7,00% 14,00% 15,00%
Výnosy před zdaněním (roční báze) 2,30% 2,66% 2,98%
Výnosy po zdanění (roční báze) 1,96% 2,26% 2,53%

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Protiinflační dluhopisy

Zajištění proti růstu inflace nabízí proti-inflační dluhopis. Ten má stanovený základní roční výnos 0,5 procenta, který se bude zvyšovat o inflaci na základě změny bazického indexu spotřebitelských cen a to vždy v závislosti za měsíc duben a říjen příslušného roku oproti stejným měsícům za předchozí rok. Výnosy protiinflačních dluhopisů budou dvakrát ročně reinvestovány a to vždy k datu 12. června a 12. prosince. Úroková sazba je tak pohyblivá.

Distribuční místa a infolinky

Instituce Počet poboček Infolinka
Česká pošta 980 800 188 088
Česká spořitelna 77 800 207 207
ČSOB + vybraná finanční centra Poštovní spořitelny 224 + 8 800 188 188
Komerční banka 397 800 150 250
J&T Banka 3 800 900 920
Celkem 1689  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Počet distribučních míst, kde dluhopisy koupit, je dostatečně široký a na své si přijdou zájemci jak z velkých měst, tak i z malých obcí. Čtěte také: Kam uložit 150 tisíc korun