reklama

Výpovědní lhůty: Úskalí pro peníze

redakce dne 13. 02. 2014 - 00:00

Výpovědní lhůtu využívá celá řada finančních produktů. Rozdíly mezi výpovědními lhůtami jsou mnohdy značné.
 

Představíme si několik typů výpovědních lhůt, které mohou být výhodné, avšak při nutnosti okamžité potřeby finančních prostředků mohou mít v některých případech až fatální důsledky. Čtěte také: Jaké finanční produkty jsou a nejsou pojištěné

Představme si situaci, kdy jste si zřídili finanční produkt, který je zatížený výpovědní lhůtou. Náhle však ve vašem životě nastane potřeba cokoliv zafinancovat a budou se vám hodit veškeré vaše peníze. Jenže se ke všem finančním zdrojům nemusíte dostat. Budou vám bránit výpovědní lhůty. A pokud je bude možné překonat, budete za jejich porušení sankcionováni. V praxi to znamená, že uhradíte pokutu za to, že se ke svým penězům budete moci dostat o něco dříve. To by ještě tolik nevadilo, ztráta jednotek procent z objemu nemusí být pro vás fatální jako třeba proklouznutí životní investiční šance mezi prsty. Abyste využili výhodné spoření, je dobré nevypovídat vklady a související finanční produkty předčasně.

Termínované vklady

Nejčastějším depozitním produktem, který omezuje manipulaci s jistinou, jsou termínované vklady. Výpovědní lhůtu si můžete sjednat nejčastěji na dobu od sedmi dnů až do pěti let. Při pohledu do úrokových sazeb bank a družstevních záložen je nejvýnosnější ponechat peníze na co nejdelší dobu dané finanční instituci. Tímto počínáním omezíte likviditu, výměnou za to získáte vysoký a relativně bezpečný výnos. Čtěte také: Termínované vklady vs spořicí účty

Při předčasné výpovědi vkladu uhradíte pokutu ve výši jednotek procent z celé sumy. Často se v obchodních podmínkách stanovuje, že přijdete o roční připsaný výnos. V podstatě uložíte své peníze bez nároku na odměnu a zároveň riskujete snížení reálné hodnoty o inflaci. Termínované vklady tak z hlediska jejich částečného či plného zrušení představují nejčastější cestu k uloženým penězům. Čtěte také: Termínované vklady na pět způsobů

Zajištěné investice

Podobně jsou na tom i investice do zajištěných podílových fondů. Investiční společnost, která podílový fond spravuje, stanoví na předem dohodnutou dobu fixaci prostředků. Při jejich porušení se opět vystavujete finančnímu postihu. Kromě pokuty za předčasné ukončení investice se vystavujete navíc případnému poklesu hodnoty. Může jít o symbolickou ztrátu v jednotkách procent anebo jde o mnohem hlubší zásek v podobě desítek procent z jistiny. Čtěte také: Kdy investovat a kdy raději jen spořit?

Penzijní produkty

Penzijní produkty představují svébytnou oblast. Výpovědní lhůty zde nejsou jako takové stanoveny. K penězům se v jistých případech dostat můžete, ale ztrácíte připsané státní příspěvky a veškeré výnosy musíte zdanit.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění patří svým navržením mezi ty přátelštější finanční produkty. Zrušit ho můžete po jednom roce od založení. Ke svým penězům se tak dostanete, avšak stát si vezme zpět veškeré dosud připsané státní příspěvky. Po 15 letech spoření se dostanete do jakéhosi „poločasu“, kdy můžete bez postihu vybrat polovinu naspořených peněz. Další výběr finančních prostředků nastane až při dosažení vašich 60. narozenin.

Důchodové spoření

Oproti penzijnímu připojištění nelze důchodové spoření (2. pilíř) zrušit. Finanční prostředky posíláte penzijní společnosti, která o ně pečuje. Neexistuje žádná možnost, jak se k penězům dostat předčasně. Jedinou podmínkou pro získání celé sumy najednou je dožití se určitého věku a jednorázově se vyrovnat. Čtěte také: Plíživý soumrak druhého pilíře

Spořící státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy mají ve svých podmínkách uvedeno, že odprodej dluhopisů možný je, avšak jen dvakrát do roka po předem omezenou dobu. Dvakrát ročně můžete požádat o prodeji dluhopisů. Výplatní termíny jsou stanoveny na dva dny v roce, přičemž celková lhůta pro příjem žádostí o vypořádání trvá zhruba pět měsíců. Jestliže v této době nestihnete prodat dluhopisy, další příležitost se vám naskytne až za další půlrok. Vaše úspory tak v případě spořicích státních dluhopisů mohou mít spíše virtuální charakter. Čtěte také: Kdo kupuje spořící státní dluhopisy?