reklama

Výše poplatků při investování do podílových fondů

redakce dne 14. 10. 2010 - 08:00

Podílové fondy patří mezi střední zlatou cestu pro drobné investory. Kromě zvažování, jaké si namíchat investiční portfolio může pro řadu investorů nést zajímavou informaci i výše poplatků za vedení podílových fondů. Přinášíme přehled poplatků u několika českých investičních společností.

Akcie nebo podílové fondy?

Řada začínajících investorů řeší otázku, jestli je lepší investovat do akciových podílových fondů nebo do jednotlivých akciových titulů. Akciové podílové fondy nabízí investorům snazší správu finančního majetku. Stačí v bance zřídit trvalý příkaz k úhradě a pravidelně nakupovat podílové listy. U akcií musí jejich investor přinejmenším sledovat cenu akcií, která se v čase mění. Totéž platí i u podílových listů, ale výhodou většinou je, že si můžete koupit i zlomek podílového listu, zatímco při nákupu akcií to neplatí.

Investiční společnosti

V Česku působí celá řada investičních společností. Nejčastěji jde o společnosti, které zřizují samotné banky. Například Česká spořitelna má Investiční společnost ČS, Komerční banka má IKS Podílové fondy.

Investiční společnost musí být ze zákona akciovou společnost. Základní kapitál je tak nejméně dva miliony korun a je oddělen od majetku podílníků, kteří vlastní tzv. podílové listy. Ty vyjadřuje hodnotu fondu. Podle výše vložených finančních prostředků se odvíjí počet podílových listů, jejichž hodnota v čase kolísá, stejně jako hodnota aktiv, které příslušný fond, potažmo investiční společnost vlastní. Čtěte více: Jaké podílové fondy jsou vhodné pro pravidelné a dlouhodobé investice

Rozdělení poplatků

Poplatky se rozdělují do několika skupin. Do první patří tzv. poplatky za správu, kdy se poplatky účtují jednou ročně. Investiční společnost si z každého obhospodařovaného vkladu strhne mezi jedním až pěti procent. Druhým typem poplatků jsou vstupní poplatky, které jsou strhávány z každého nového vkladu investora. Často jde o částku mezi 1 až 4 procenty. Posledním typem poplatku je poplatek, který se odvíjí od předčasného ukončení investice a prodeje podílových listů zpět investiční společnosti. Tento druh poplatku se týká zejména zajištěných podílových fondů.

Praktické příklady vstupních poplatků a poplatků za správu fondu

Pro snazší pochopení jsme připravili modelový příklad úhrady vstupních poplatků do podílového fondu a poplatků za správu fondu.

Vstupní poplatek u akciového podílového fondu ČSOB Akciový mix je stanovený na 2,5 procentech z vkladu. Jestliže investor nakoupí podílové listy tohoto fondu za 500 korun, zaplatí na poplatcích 12,5 koruny. Skutečná („čistá“) investice tak bude činit 487,50 Kč. Řada investorů si napomáhá jednoduchým výpočtem, že si o investovanou částku navýší i poplatek.

Autor tohoto článku investuje pravidelně v tzv. lotech, přičemž jeden lot představuje částku 525 korun, ve které již zohledňuje i poplatky.

Roční poplatek za správu podílového fondu ČSOB Akciový mix je stanoven na dvě procenta. Pokud investor pravidelně investoval 500 korun „čistého“ měsíčně, zaplatí podílovému fondu z částky 6000 korun celkem 120 Kč za vedení fondu.

Proč se platí poplatky?

Každý podílový fond řídí profesionální portfolio manažer, který je odpovědný za nákup, držení a prodej aktiv, kterými se fond zabývá. V internetových diskusích pravidelně zaznívají dotazy, proč si fondy neúčtují určitou provizi z potenciálních výnosů. Jedna z možných odpovědí může být, že fondy by si nemuseli vydělat dostatečné množství peněz na svůj provoz. Navíc by odměna musela být vyšší, třeba polovina výnosu.

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.