reklama

Vyznejte se v infolistech podílových fondů

redakce dne 03. 06. 2011 - 00:00

Před samotnou investicí do vámi vybraného otevřeného podílového fondu byste měli prostudovat prospekt, neboli infolist. V něm se mohou ukrývat důležité informace, které vám nemusí bankovní poradce či jiný zprostředkovatel sdělit.

Každá investiční společnost fungující na českém trhu zveřejňuje informace o otevřených podílových fondech, které nabízí. Kromě názvu fondu, jeho zaměření a měnu, ve kterém je fond veden, nabízejí společnosti i další informace. Je mezi nimi však diametrální rozdíl. Zatímco na straně jedné jsou investiční společnosti, které nabízejí vyčerpávající informace o fondech, na straně druhé pak ty společnosti, které své podílníky informují jen mlhavě anebo před nimi část informací ukrývají do nepřehledných prospektů.

Důležitou informací v infolistech podílových fondů jsou bezpochyby taková sdělení, která mají vliv na vaši peněženku. Jde zejména o vstupní, výstupní a manažerské poplatky.

Mezi zářné premianty, které podílníky řádně a dostatečně informují jsou fondy z rodiny ČP Invest nebo Conseq. Zatímco u první investiční společnosti není k dispozici nákladová jednice TER, u Consequ již je.

TER neboli total expense ratio udává, jak si fond stojí oproti konkurenci a jestli je investování do fondu drahé anebo levné.

Benchmark aneb Poměřování fondů

Relativně nutnou informací je i srovnání fondů neboli jejich benchmark. Poměřování mezi podílovými fondy má ten význam, že víte, jak si stojí konkrétní fond na trhu a jak jsou na tom ostatní fondy zaměřující se na stejný segment kapitálového trhu. Benchmark se týká zejména výnosu a srovnáním jednotlivých investičních nástrojů, do kterých fond investuje. Toho se týkají i podkladová aktiva, která má fond ve správě.

Není infolist jako infolist

Vyznáte-li se v infolistu vašeho fondu, ale chcete investovat do dalších fondů jiných investičních společností, nemusíte mít vyhráno. Platí totiž, že co fond, to jiné zveřejňování informací. O umístění jednotlivých položek či jejich jiné pojmenování v prospektu ani nemluvě.

Zveřejňování informací o fondech je tak plně v režii investičních společností. Ty stejně jako banky ve svých sazebnicích, nemusejí mít zcela čisté úmysly a mohou se snažit klientům přehled o jednotlivých fondech co nejvíce ztížit. Ačkoliv je to nelogické, stává se, že investoři jsou opíjeni informacemi o minulé výkonnosti fondu, která však nemá na budoucí výnosy pražádný vliv, avšak o poplatkové struktuře se investor nedozví.

Řešení jménem Klíčové informace pro investory (KID)

Klíčové informace pro investory (KID) je do určité míry řešením pro drobné fondové investory. Na jedné nebo dvou stranách formátu A4 naleznou podílníci veškeré informace o konkrétním fondu. Že jde o direktivu Evropské unie netřeba připomínat. Cílem tohoto nařízení je, aby spotřebitel získal veškerá nutná data pro své další rozhodování.

Dobrou myšlenkou je, že všechny infolisty budou mít standardizované položky a ve stejném pořadí. Měnit se budou jen o informace o konkrétních fondech.

Klíčové informace pro investory začnou platit již od letošního léta. Do praxe tuzemských fondů se dostanou nejpozději až od července 2012. Do té doby platí přechodné období.