Zajištění na stáří

Připravit se na stáří je jedna z nejdůležitějších životních úkolů člověka. Co neuděláte během svého produktivního života, to těsně před odchodem do důchodu nestihnete. Rady pro ty, kteří přemýšlejí o své budoucnosti ještě před tím, než se jim zvrásní kůže a začne bolet hřbet.

V době psaní tohoto článku bylo již známo, že připravovaná důchodová reforma prošla poslaneckou sněmovnou. A to po několikadenním maratónu doprovázeném dosud nevídanými obstrukcemi levicových politiků z ČSSD a KSČM.

O tom, že je důchodová reforma potřebná není pochyb. Pokud umíte počítat, je pro vás fondové spoření na důchod spíše na překážku. A to z prostého důvodu. Z fondového důchodového spoření není možné uniknout. Jakmile do systému jednou vstoupíte, musíte v něm setrvat až do konce života, či do nejbližších voleb. Otázkou je, co přijde dřív.

Na důchod si však lze spořit i samostatně bez pomoci státu. Stačí vycházet z předpokladu, že i starobní důchody budou v budoucnu vyplácené. Záviset bude především na klíčí, podle kterého se budou důchody vypočítávat. Jestliže je toto již nyní zřejmé, můžete přikročit k dalšímu bodu přemýšlení o zajištění na důchod. Tím je příprava na podzim života prostřednictvím kombinace spoření a investování.

Zodpovědný třicátník si šetří na stáří

Kolik peněz si musí odložit každý měsíc stranou třicetiletá osoba, která se rozhodne zodpovědně si spořit na důchod? Je vůbec možné během ekonomicky aktivního života naspořit si odpovídající sumu na stáří? A pokud ano, kolik peněz musí být měsíčně odloženo (investováno) a do jakých typů aktiv?

Jenže jak zjistit, kolik peněz bude v důchodu zapotřebí? Kolik měsíčně odkládat a kam investovat? Oslovili jsme pět největších finančně-poradenských společností, aby nám propočítali kolik peněz musí odložit stranou 30letá osoba s čistým měsíčním příjmem 20 tisíc korun. Čtěte také: Případová studie: Penzijní připojištění nebo akcie?

Proto jsme vymysleli níže uvedené zadání a poslali ho zástupcům společností AWD ČR, Broker Consulting, Fincentrum, OVB a Partners For Life Planning. Třipísmenkové firmy – tj. AWD a OVB – svou odpověď do data uzávěrky nedodaly. Především nás zajímalo, co radí finanční poradci z AWD svým klientům, neboť se na segment lidí s nadprůměrnými příjmy primárně zaměřují. Čtěte také: Bonitní klientela je pro finanční poradce atraktivní

Příklad: Osoba (30 let) s měsíčním čistým příjmem 20 tisíc korun se rozhodne zodpovědně se připravit na důchod. Jak velkou část ze svých příjmů musí každý měsíc odložit a do jakých finančních produktů?
a) Osoba chce odejít do penze v okamžiku dosažení věku 65 let;
b) Výše uvedený měsíční příjem se bude každým rokem zvyšovat nejméně o inflaci;
c) Předpokládejme, že oněch 20 tisíc korun je očištěno od nákladů spojených s bydlením (nájem, zálohy, úvěry), nikoliv však s výdaji na běžný chod domácnosti, zábavu, rodinu apod.

Zodpovědné zajištění na důchod

Zodpovědně se zajistit na podzim života je u všech finančně-poradenských společností podobné. Všechny tři firmy, které nám poslaly odpovědi, tj. Broker Consulting, Fincentrum a Partners For Life Planning, vycházejí z předpokladu, že si onen třicátník bude chtít i ve svém důchodu udržet srovnatelnou životní úroveň, jakou měl během svého pracovního života. Toho lze dosáhnout tím, že i v důchodu bude mít zhruba podobný příjem, jako když pracoval.

Všechny tři analýzy vycházejí z čerpání starobního důchodu a renty. Zatímco důchod je plně v rukou státu, renta je naopak závislá na člověku. Je logické předpokládat, že z čistého měsíčního příjmu 20 tisíc korun bude měsíční starobní důchod zhruba 12 500 korun. Jestliže budeme obě čísla zvyšovat každoročně o tříprocentní míru inflace, dojdeme k závěru, že v roce 2046, bude ekvivalent uvedeného měsíčního příjmu zhruba 54 tisíc a starobní důchod pak dosáhne 34 tisíc korun.

Pro vytvoření dostatečné finanční rezervy je nutno počítat i s pravděpodobnou délkou dožití. Senior, kterému je letos 65 let, se podle statistik Českého statistického úřadu dožije zhruba 15 let, žena stejného věku získá tři roky života navíc. Průměrně každých deset let dochází k prodloužení průměrné délky života o jeden rok. Potud čistá statistika. V námi obdržených analýzách společnosti Broker Consulting a Partners se předpokládá průměrné dožití v důchodu 20 let. Náš třicátník tak má šanci dožít se věku 85 let. Fincentrum dokonce počítá až s 25letým dožitím. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

V zadání jsme udělali drobnou chybu. Naštěstí si ji všimli analytici a finanční poradci, kteří zpracovávali případovou studii jak se odpovědně zajistit na důchod. Tou chybičkou je odchod do důchodu pro našeho třicátníka (či třicátnici, chcete-li) a to na 65 let. Správně by měl jít podle aktuálních parametrů do důchodu o dva roky a osm měsíců později.

Do čeho investovat?

Při předpokládaném 35letém investičním horizontu je namístě se ptát, kam by bylo nejvýhodnější investovat. Broker Consulting doporučuje založit penzijní připojištění na měsíční úložku 300 korun. Ostatní společnosti o tomto produktu ve svých analýzách nic neuvádí. Je tak docela možné, že jedním z produktů by bylo i penzijní připojištění. Není se čemu divit, jde o jednoduchý produkt, který je navíc podporován formou státních příspěvků a daňovým bonusem.

Jako ideální se jeví diverzifikované portfolio otevřených podílových fondů a nastartování penzijního připojištění na úložku 300 korun měsíčně, řekl Jan Lener, analytik společnosti Broker Consulting.

Penzijní připojištění má ovšem drobnou nevýhodu a tu, že stěží překoná inflaci. Podle údajů společnosti Next Finance byl průměrný reálný výnos penzijního fondu v letech 2000 až 2009 0,3 procenta. Naopak význam má získat státní podporu, která z penzijního připojištění činí zajímavý finanční produkt. Během letošního a příštího roku bude možné z úložky 300 korun získat měsíční státní podporu ve výši 120 korun, od roku 2013 pak 90 Kč. Čtěte také: Penzijní připojištění: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Všechny společnosti předložili ve svém řešení investice do otevřených podílových fondů, zejména pak do těch s agresivnější investiční strategií, což jsou akciové podílové fondy.

Co se týká strategie, tak bych pro spoření doporučil dynamickou strategii s podílem alespoň 70 procent dynamické složky, ve které jsou zastoupeny akcie, komodity a dluhopisy s vysokým ročním výnosem. Taková strategie může v dlouhodobém horizontu vynést tři procenta nad inflaci, tj. nominálně šest procent, sdělil Luděk Švarc, finanční poradce Partners For Life Planning. Čtěte také: Když se řekne: Partners. Finanční poradenství jinak

Abyste si udrželi svou současnou životní úroveň i v důchodu, bude nutné odložit každý měsíc stranou zhruba desetinu z vašich hrubých příjmů.

Zajištění na důchod: Analýzy

Analýzy na téma „Zajištění na stáří“ finančně-poradenských společností naleznete v jednotlivých článcích. Bylo nám líto je redakčně krátit, neboť jde o zajímavé čtení, navíc podpořené přehlednými tabulkami.

Jak na důchod: Stručně a jasně

Zajištění na stáří
Zajištění na stáří podle Broker Consulting
Zajištění na stáří v režii společnosti Fincentrum
Zajištění na stáří podle Partners For Life Planning

Přihlaste se k odběru novinek