Zajištění na stáří: Důchod nebo renta?

Hledáte-li nejvhodnější formu zajištění na stáří, pak je to renta. Oproti starobním důchodům, které vyplácí stát, vychází čerpání renty z vašeho majetku. Drobným detailem je, jakou sumu peněz našetřit, aby se zbytečně nespotřebovávala jistina.

Ve finančním světě je určitá podobnost s nedostižným snem lidstva v podobě přístroje, který pohání sám sebe a zároveň pro svou vlastní činnost vyrábí potřebnou energii. Podobnost s perpetum mobile je nasnadě. Renta je jakési finanční perpetum, která pochází z dostatečného základu. Aby se jistina nevyčerpala brzo, je vhodné ji mít v dostatečné výši. Čtěte také: Kolik peněz vyděláte za svůj život?

Na samém začátku je třeba si říci, jak vysokou rentu chcete v budoucnu čerpat. Od ní se odvíjí výše jistiny a současně i její investování. Na spořicí produkty v tomto případě raději zapomeňte. Jak známo, spoření nedosahuje takových výnosů, aby z nich mohl být získán dostatečný příjem a současně umořena inflace.

Zajištění na důchod: Analýzy

Analýzy na téma „Zajištění na stáří“ finančně-poradenských společností naleznete v jednotlivých článcích. Jde o zajímavé čtení, navíc podpořené přehlednými tabulkami.

Jak na důchod: Stručně a jasně

Zajištění na stáří
Zajištění na stáří podle Broker Consulting
Zajištění na stáří v režii společnosti Fincentrum
Zajištění na stáří podle Partners For Life Planning

Renta nebo důchod?

Na podobnou otázku máme jednoduchou odpověď. Renta pochází z vašeho majetku, ať nemovitého, finančního anebo třeba z vaší firmy. Je pouze na vás, kolik peněz si v průběhu života ušetříte a jak s nimi naložíte. Oproti tomu starobní důchod je sociální dávka státu, který tak myslí na ty, kteří celý život pracovali a současně neměli dostatek „štěstí“, aby si mohli naspořit odpovídající sumu, jenž by je zajistila ve stáří. Na rozdíl od renty je důchod závislý na politické moci. Ta může být zejména před volbami hodně vrtkavá. Nechcete-li být v budoucnu příliš závislí na státu a máte dostatečné finanční zdroje, vytvořte si polštář, ze kterého bude ve vašem stáří čerpána renta. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Základní vymezení renty

Renta se dá rozdělit do dvou skupin. V prvním případě našetříte takovou finanční částku, ze které bude vyplácena renta. Ve druhém případě bude v okamžiku zahájení čerpání renty současně snižována jistina. Zatímco první typ čerpání renty je jistě příjemnější, neboť se před vámi neobjevuje pomyslný deadline v podobě vyčerpání peněz. Druhý způsob je přísně časově vymezen. Jestli to bude za 20 nebo 30 let není v tomto okamžiku rozhodující. Jestliže však svou rentu „přežijete“ budete opět odkázáni na státní sociální systém.

Jak velkou rentu zvolit?

Abychom to neměli příliš těžké, stanovíme rentu na průměrnou částku podle aktuálního průměrného starobního důchodu. Ten ke konci prvního pololetí dosáhl částky 10 527 korun. My budeme i nadále počítat s částkou deset tisíc korun. Nutno podotknout, že za zhruba 20 až 30 let vám 20 tisíc jen tak tak pokryje základní životní potřeby v podobě bydlení, stravy a nejnutnějších výdajů. Podle odhadů důchodové komise Vladimíra Bezděka bude v roce 2035 hrubá měsíční průměrná mzda částky 64 480 korun. Jestliže nyní platí, že průměrný důchod dosahuje zhruba 55 procent průměrné čisté měsíční mzdy, za dvě dekády tento poměr již platit nebude. Tedy za předpokladu, že by se neměnily odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Čtěte také: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Inflace

Na horizontu trvajícím několik desetiletí se inflace nedá s jistotou předpovědět. Budeme vycházet z teze, že veškeré výnosy ve vašem investičním portfoliu pokryjí budoucí inflaci a současně přinesou i čistý výnos v rozmezí několika procent.

Bezpečná míra čerpání

S inflací rovněž souvisí i anglický termín „safe withdrawal rate“ (SWR), což by se dalo přeložit jako bezpečná míra čerpání. Tento pojem vyjadřuje bezpečný výnos z investice, kterého je dosahováno trvale a současně je pravidelně překonávaná inflace a další případné náklady jako jsou třeba poplatky nebo provize. Pro stanovení „procenta“, ze kterého se bude čerpat renta, se vychází z dlouhodobých akciových výnosů. Jednak z nárůstů hodnoty akcií, tak i stability vyplácených dividend. Své nezastupitelné místo má i pronájem nemovitostí. Na tomto místě je však třeba zpozornět, neboť stejně jako u cenných papírů, má pronájem realit svá úskalí.

Podle analýz amerického akciového indexu S&P 500, mají akcie v tomto indexu historickou výkonnost čtyři procenta. Pokud byste investovali do akciového koše tohoto indexu, máte 95procentní šanci, že v třicetiletém horizontu neklesnou výnosy pod čtyři procenta. Jde o čistý průměr, neboť se vychází z investičního horizontu z let 1900 do současnosti. Pouze v pěti procentech případů by výnos byl nižší než ona uváděná čtyři procenta. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Jestliže chcete čerpat měsíční rentu ve výši deseti tisíc korun a současně dosahovat čistého výnosu čtyři procenta ročně, měli byste si naspořit nejméně čtyři miliony korun. Nutno podotknout, že po třech dekádách se z vašeho kapitálu stane nula. Čtěte také: Akcie: Pravidelná dividendová renta anebo vysoké výnosy?

Přihlaste se k odběru novinek