Zajištění na stáří v režii společnosti Fincentrum

Zajištění na stáří patří mezi hlavní ekonomická témata dnešní generace Husákových dětí. Na otázku kolik a kam investovat, jsme se zeptali společnosti Fincentrum. Přečtěte si jejich odpověď na otázku, jaké možnosti má třicátník s měsíčními čistými příjmy 20 tisíc korun.

Podobně jako Broker Consulting, i společnost Fincentrum počítá s odchodem do důchodu pro dnešního třicátníka až při dosažení věku 67 let a osmi měsíců. Ostatně to není tak důležité, neboť dva roky již žádného budoucího důchodce příliš nevytrhnou.

Odpověď zpracoval Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Řádný vs předčasný důchod

Osoba uvedená v příkladu by měla dle aktuálně platných podmínek dosáhnout důchodového věku ve věku 67 let a osm měsíců. Pokud chce odejít do důchodu v 65 letech, pak jsou dvě možnosti. Buďto odejít do předčasného důchodu s krácením pobírané penze nebo vytvořit vyšší rezervu na uvedené přechodné období. Aby uvedená osoba měla v budoucnu možnost volby, budeme předpokládat variantu, že si na předdůchod bude spořit a o penzi požádá až s věkem odchodu do důchodu.

Protože v zadání není uveden aktuální hrubý příjem a nejsou známy náklady současné ani budoucí, kde hraje významnou roli například to, zda bude mít uvedená osoba ve stáří vyřešeny bytové potřeby, budeme předpokládat, že pro zachování životní úrovně bude stačit měsíční čistý příjem ve výši 20 000 korun v současných cenách, přičemž předpokládáme, že uvedená osoba již bude mít splaceny všechny závazky a zajištěno vlastní bydlení.

Protože v zadání uvedený čistý příjem je již očištěn o náklady bydlení, splátky úvěrů a zálohy na dodávky vody a energie, předpokládáme, že hrubý příjem by se mohl pohybovat minimálně v úrovni 30 000 až 35 000 korun, což při 40 odpracovaných letech a za předpokladu růstu mzdy a důchodu o inflaci implikuje výši důchodu zhruba v úrovni 12 tisíc korun měsíčně.

Dožití: Pět let k dobru

Pro opatrnost tak počítáme s potřebnou rentou ve výši 10 000 korun měsíčně v období pobírání důchodu a dvojnásobnou rentou v období mezi požadovaným odchodem do důchodu a důchodovým věkem. Předpokládáme dále vytvoření takové rezervy, která by umožnila pobírání renty variantně do věku 85/90 let. Zároveň předpokládáme zhodnocení prostředků v období pobírání renty alespoň ve výši inflace, čehož lze při garanci prostředků dosáhnout např. kombinací spořicích účtů a termínovaných vkladů.

Pro akumulaci potřebného kapitálu bychom poté navrhovali investiční portfolio složené z podílových fondů s vhodným nastavením diverzifikace mezi jednotlivé třídy aktiv. Konkrétní složení portfolia nejsme v této chvíli schopni navrhnout, a to proto, že Fincentrum poskytuje pouze služby investičního zprostředkování, nikoliv poradenství, tudíž může pouze přijímat a předávat investiční pokyny svých klientů.

Investice s dvouprocentním výnosem

Standardně by Fincentrum u klientů zjišťovalo jejich znalosti, zkušenosti, vzdělání a povolání ve vztahu k investicím, předalo by informace o vhodných produktech v rámci zastoupených investičních společností (IS) a obchodníků s cennými papíry (OCP), a následně by zprostředkovalo investiční pokyny. Pokud by si uvedená osoba vybrala takové produkty, které by celkově mohly generovat předpokládaný roční výnos zhruba 2,5 procenta nad úrovní inflace (časový horizont je pro to dostatečně dlouhý), pak by postačovalo pro naplnění cíle rezervy investovat po dobu 35 let částku 4 200 korun, respektive 5 100 Kč měsíčně v dnešních cenách, tj. investovat uvedené částky navýšené o inflaci.

Zajištění na důchod: Analýzy

Analýzy na téma „Zajištění na stáří“ finančně-poradenských společností naleznete v jednotlivých článcích. Bylo nám líto je redakčně krátit, neboť jde o zajímavé čtení, navíc podpořené přehlednými tabulkami.

Jak na důchod: Stručně a jasně

Zajištění na stáří
Zajištění na stáří podle Broker Consulting
Zajištění na stáří podle Partners For Life Planning

Přihlaste se k odběru novinek