reklama

Základní pilíře osobních financí

redakce dne 18. 04. 2013 - 01:00

Průvodce třemi hlavními událostmi, které vás mohou v životě potkat. Připravte se na důchod i nečekané životní situace.
 

Každý jedinec bez ohledu na věk, pohlaví či příjmy, by se měl během svého života připravit na tři typy situací, které mu mohou jeho bytí radikálně změnit. Mezi ně patří nenadálá životní situace – třeba pojistná událost nebo ztráta zaměstnání a dopředu předvídatelné stáří.

Všechny tři oblasti jsme bohatě popsali, avšak krátká exkurze nikomu neuškodí. Za prvé si musíme uvědomit, že v tuzemsku je stále nízká míra odpovídající finanční gramotnosti. Ani výuka ve škole ji příliš nezvýší, neboť děti jsou vzdělávány v době, kdy nedisponují příjmem z vlastní činnosti.

Finanční edukace se dá rozdělit do několika základních pouček. Mezi ně patří třeba to, abyste se zbytečně nezadlužovali a hospodařili na principu, že výdaje nesmí být vyšší než příjmy. Pokud se těchto nejčastějších chyb vyvarujete, můžete věnovat úsilí a peníze činnostem, které vám přinesou pocit bezpečí a stability.

Finanční rezerva

Finanční rezerva je vhodná v těch situacích, kdy máte nečekané větší výdaje. Třeba, když vypoví službu lednička, pračka anebo se rozbije váš plechový miláček na čtyřech kolech.

Oprava automobilu stejně jako pořízení nového bílého spotřebiče může někdy vyjít na větší sumu, než kterou máte aktuálně na osobním účtu. Proto je vhodné si naspořit dostatečně vysoké úspory, abyste mohli nenadálou pohromu zafinancovat vlastními penězi. To v tom lepším případě. V horším případě můžete vzít útokem kontokorent nebo kreditní kartu anebo si sjednat spotřebitelský úvěr.

Doporučená výše finanční rezervy se rovněž mění během lidského života. Pokud žijete sami, případně s partnerem či partnerkou a jste bez závazků (potomci, úvěr), stačí mít rezervu ve výši trojnásobku měsíčních výdajů. S rostoucím počtem potomků či úvěrů se úspory přiměřené zvýší. Mladá moderní rodina s tatínkem na rodičovské dovolené by měla mít až dvanáctiměsíční finanční rezervu.

Životní pojištění

Podobně jako u finanční rezervy je důležité být pojištěni proti rizikům, se kterými se můžete během života setkat. Byť s některými stavy je zkušenost jednorázová, vaši blízcí se z nich budou dostávat delší dobu. Proto je dobré si sjednat rizikové životní pojištění a zaměřit se na pojistné plnění pro případ vašeho úmrtí, invaliditu, velmi vážné onemocnění a trvalé následky. Pojistné plnění v případě úmrtí by mělo odpovídat dvěma až pěti ročních čistých příjmů. Máte-li závazek v podobě úvěru na bydlení, pojistné plnění navyšte o takovou částku, která odpovídá nesplacenému dluhu.

Spoření na důchod

Čím je člověk mladší, tím častěji se dopouští základní chyby. Tou je odsouvání potřeby zajištění na stáří na pozdější dobu. Dochází tak k paradoxní situaci, že zatímco v mladém věku má člověk nejvyšší šanci levně, tj. s malými částkami, dosáhnout na zajímavou budoucí rentu. Klíč tkví v pravidelných investicích, které jsou v dostatečně dlouhém časovém horizontu. Pokud máte odpor k investování, můžete si zřídit doplňkové penzijní spoření a vybrat si některou ze tří nabízených investičních strategií. Spoření na důchod v rámci třetího pilíře je takové malé skryté investování.

Vhodné finanční instrumenty

Pro uložení peněz na finanční rezervu je dobré zřídit spořicí účet. Osobní konto nelze doporučit, neboť má příliš nízkou úrokovou sazbu.

Pro pojištění je vhodné rizikové životní pojištění (RŽP). Uvažte, jestli nesáhnout po investičním nebo kapitálovém. Vycházejte vždy z toho, jestli chcete uplatňovat snižování daňového základu anebo máte šanci dostat od zaměstnavatele příspěvek. Pokud poslední dva body nesplňujete, stačí RŽP, případně úrazové pojištění. U něho však pozor na výluky a pojistné limity.

Na stáří je vhodné zvolit investiční produkt. Máte-li k dispozici menší sumy v řádech stokorun nebo tisícikorun, investujte je do otevřených podílových fondů. Své místo má i doplňkové penzijní spoření, kde lze za splnění několika podmínek získáte státní příspěvek a rovněž si můžete snížit základ daně z příjmu.