reklama

Starobní důchod jako základní příjem ve stáří

redakce dne 26. 05. 2023 - 00:00

Pro běžného českého seniora užívajícího si zaslouženého stáří, je hlavním a často i jediným příjmem starobní důchod.

V květnu 2023 představené změny při uvedení Konsolidačního balíčku v důchodovém systému znamenají pro současné třicátníky a čtyřicátníky budoucí pokles výše starobního důchodu. Jasný vzkaz pro aktuálně ekonomicky aktivní je, aby nepodcenily přípravu na důchod. Možností, jak se na stáří připravit je celá řada, tradičně se sklouzává jen po tématu spoření na penzi.

V budoucnosti vzdálené zhruba dvě desítky let se promění skladba příjmů budoucích seniorů a seniorek. Od současně dominantního a především jediného příjmu - starobního důchodu - se budoucí generace starých lidí dočká snížení podílu starobního důchodu na celkovém mixu příjmů.

Starobní důchod bude i nadále patřit mezi základní příjmy ve stáří. Jen se sníží procentní poměr v závislosti na dosavadní čisté mzdě. Určitě se vyhněte oblíbenému důchodovému bludu, že se starobního důchodu nedožijete.

Důchodové info

V roce 2023 je průměrný starobní důchod 19 438 korun a lze očekávat, že po červnové valorizaci překročí hranici 20 tisíc. Za rok 2022 činila česká průměrná hrubá mzda 40 353 korun, což v čistém vyjádření bylo 32 424 korun bez zohlednění daňových slev za děti apod. Z těchto dvou údajů snadno vypočítáme procentní poměr, který činí 59,9 procenta (průměrný důchod k čisté průměrné mzdě). Procentní poměr je nyní značně vysoký a nedá se předpokládat, že by do budoucna zůstal na podobné úrovni. Před pár lety činil pouze 42 procent.

Oproti průměrné mzdě a vyšší, na kterou dosáhnou zhruba dvě pětiny pracujících, pobírá průměrný důchod (a vyšší) okolo poloviny všech starých lidí.

Vyžijete s 20 tisíci korunami?

Položte si nyní ruku na srdce. Dokážete vyjít s 20 tisíci korunami měsíčně? Zhruba polovina seniorů se s touto denní realitou potýká. Necelá polovina starých lidí má důchod nižší než 20 tisíc korun, stále významná část i hluboko pod 15 tisíc korun.

Starobní důchody vyšší nebudou, maximálně se udrží na stávajících hodnotách. Proto do života bude stále důležitější rozvíjet všeobecnou gramotnost (též zvanou jako funkční nebo životní).

Změna myšlení

Pro změnu myšlení, kterou lze realizovat hned teď, stačí uvědomění, že budoucí starobní důchod nepokryje budoucí životní náklady. Od tohoto uvědomění vede krátká cesta ke zjištění, že budoucí starobní důchod bude základním příjmem, ne však jediným. Možná z něho pokryjete náklady související s bydlením, ale na příjemně strávený podzim života už stačit nebude.