reklama

Základy investování

redakce dne 04. 02. 2022 - 00:00

Desetiprocentní inflace vyvolává zájem o lepší ochranu volných finančních zdrojů.

Až dosud nebylo zhodnocování volných finančních prostředků pro běžného člověka, výraznějším tématem.

Aktuálně nejvyšší inflace po Listopadu přivádí prakticky celou společnost k otevření debaty, jak ze svých volných peněz získat vyšší užitek. Snaha uchránit část zdrojů před snížením jejich hodnoty vlivem inflace je nyní vyšší než před lety.

Čtěte také: Jak inflace ovlivňuje úrokové sazby a další výnosy

Pro dospělou nepodnikající fyzickou osobu je doporučení snadné – založení doplňkového penzijního spoření a dynamických (akciových) otevřených podílových fondů a pravidelné, investice až do výše pětiny běžných čistých příjmů. Případně se nabízí zvýšení pravidelné úložky, pakliže už penzijko a fondy daný jedinec má. A co víc, nastavit trvalé platební příkazy a zapomenout, že někam investuji.

Malé pravidelné úložky

Základní pravidlo pro investice zní, že odkládáte jen takovou část peněz, pro které nemáte využití po předem zvolenou dobu. Pro představu jde o vyšší jednotky let. Čím déle budou finanční prostředky zainvestované, tím se zvyšuje pravděpodobnost výnosu.

Máte-li před sebou plánovaný vyšší výdaj, třeba pořízení automobilu nebo si berete hypotéku, investování pečlivě zvažte. Placení hypotéky a zároveň investování je způsob, jak do budoucna lépe splatíte jistinu půjčky a zároveň máte k dispozici peníze třeba na penzi. Budete-li potřebovat peníze do jednoho dvou let, směřujte je raději do spoření, úroková sazba inflaci nepokryje, ale částečně snížíte znehodnocení peněz.

Určitě se dostanete i do přemítání, jak velkou část z vašeho finančního majetku by měla investice činit. Na paměti byste měli mít finanční rezervu. Před jednorázovou investicí preferujte dlouhodobější s pravidelnými úložkami na měsíční bázi. Ať uděláte nyní cokoliv, výsledek dnešního investičního rozhodnutí se propíše nejméně za tři roky. Tak dlouho bude trvat, než naakumulujete dostatečný objem peněz do zvoleného investičního nástroje.

Jak na investice?

Univerzální rada se dá shrnout stručně zhruba takto: Investujte pravidelně menší úložky po předem určitou dobu a nečekejte zázraky. Dojde-li k poklesu hodnoty aktiv, nepanikařte a vyčkejte. Trhy se z propadů vzpamatují, jen nikdo neví, jak rychle. Rychlokurz máme za sebou, nyní si ho proberme detailněji.

Investice znamenají, že vám nikdo nezaručí výnos. Za druhé nelze zaručit, že zainvestované peníze uchovají v daném aktivu stále stejnou hodnotu. Hodnota je v čase kolísající, odborný název je volatilní. Hodnotu podkladových aktiv určuje trh, který tvoří lidé a quanti, nákupní roboti. Tvrzení je platné zejména pro akcie, které se obchodují na burzách. Naproti tomu je dobré zmínit spoření, které naopak uchová původní hodnotu, k níž banka nebo družstevní záložna připíše předem sjednaný úrok. Přesto jsou úrokové sazby závislé na vývoji ekonomiky a v průběhu času se pohybují oběma směry. Do záporu se nedostanete – vloženou stokorunu stále na svém spořícím účtu najdete, byť její reálná hodnota bude vlivem inflace nižší, tj. koupíte si za ní méně.

Kam a kde investovat?

Mezi tradiční typy investic jsou akcie, dluhopisy, otevřené podílové fondy a ETF fondy. Akcie jsou přepočtenou hodnotou akciové společnosti, kdy si akcionář (majitel akcie) kupuje podíl v dané společnosti. A případně i možnost hlasování na valné hromadě. Výnosem je dividenda – podíl na zisku anebo samotná hodnota akcie, coby cenného papíru. Investiční strategie jsou dvě – růstová a hodnotová. Akcionář v růstové strategii očekává rychlý nárůst hodnoty akcie, potažmo společnosti, do které takto investuje. Hodnotová investice je založena na pravidelné výplatě dividend a stabilitě ceny akcie. Ta ostatně v čase též roste, ale nejde graf připomíná pozvolné stoupání, nikoliv kolmici vystřelující vzhůru.

Dluhopisy vydávají vlády anebo společnosti. Výnos je předem daný vydavatelem (emitentem) dluhopisu. Dluhový papír je v podstatě půjčka danému subjektu. Vyhledávat vhodnou investiční příležitost do konkrétních akcií nebo dluhopisů nedoporučujeme. Raději se jim obloukem vyhněte. Existují robustnější varianty pro bezpečnější investování.

Otevřené podílové fondy (OPF) zakládají investiční společnosti, které prostřednictvím prospektu seznamují podílníky (osoby, které si kupují podílový list, což je přepočtená hodnota držených aktiv) s investiční strategií fondu, doporučenou délkou trvání investice (investiční horizont) a také s rizikovostí fondu (na stupnici od jedné do sedmi, vyšší číslo znamená vyšší rizikovost). Nutno podotknout, že majetek investiční společnosti je oddělený od majetku podílníků. Standardní akciový fond má rizikovost číslo šest.

OPF mohou být čistě monotematické – tj. investují pouze do akcií, dluhopisů nebo nemovitostí. Zaměření fondu se namíchává z podkladových aktiv – smíšené fondy (část objemu fondu jsou akcie, část dluhopisy) anebo fondy fondů, které nakupují aktiva jiných OPF.

Cílem investičního snažení je snižování pravděpodobnosti ztráty. A kde se snižuje ztráta, zvyšuje se výnos. Kromě širšího vějíře podkladových aktiv (v případě akcií jde typicky o několik desítek titulů) se diverzifikují i sektorově/oborově nebo geograficky. Přičemž diverzifikace je rozdělení. Opět se tímto počínáním snižuje riziko ztráty.

Jak Karkulka diverzifikovala

Pro představu poslouží pohádka o Červené Karkulce. Děvčátko prochází temným hvozdem, ve kterém řádí nenasytný vlk a bezohledně roztrhá kohokoliv, na koho narazí. Při vyslání více holčiček se znásobí počet košíčků. Zvýšíte pravděpodobnost, že některá z dívenek unikne rozcupování a úspěšně přinese zásilku babičce.

Lze uvést i drsnější diverzifikaci v podobě vyššího počtu dětí, které si ještě před více než stoletím pořizovali rodiče, aby zvýšili pravděpodobnost, že se alespoň jeden potomek dožije dospělosti.

Správa fondů

Fondy spravují portfolio manažeři, kteří na základě svých analýz provádí nákupy a prodeje podkladových aktiv. Platí poučka, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

ETF fondy

Oproti otevřeným podílovým fondům se ETF fondy odlišují určitou investiční uzavřeností. Namísto aktivního nákupu nebo prodeje podkladových aktiv kopírují předem daný index. Oblíbeným ETF je S&P 500, který nakupuje akcie 500 největších společností v USA. Přičemž ETF pořizuje akcie podle váhy jednotlivých společností, kterou mají na trhu. Vy si tak kupujete celý trh. Jednou ročně se u ETF upraví váhy jednotlivých společností, aby výsledný stav odpovídal realitě.

Pasivní investice, kam se řadí především ETF fondy, zažívají ve světě boom. Pomalu vytlačují aktivně řízené fondy.

Pro osobní účely jsou nejvhodnější otevřené podílové fondy a ETF fondy.

Jak vypadá ideální investice?

Uzavřete s vybranou investiční společností smlouvu – stačí zavolat do banky, kde máte bankovní účet. Bankovní poradce se o vše postará, případně využijte internetové bankovnictví. Banky vám nabídnou investiční společnost, kterou mají ve své bankovní skupině anebo spřízněnou, do které investují jejich klienti. Poté si nastavte trvalé příkazy – měsíčně například 2000 korun.

Pravidelně, třeba jednou za půl roku, se podívejte, jak se investice vyvíjí. Nečekejte, že rok vyděláte desetinásobek. Stejně tak nezmatkujte, když investice klesne třeba o polovinu. Poklesy využívají zkušenější a poučenější investoři pro mimořádné nákupy, ale to nyní neřešte.

V případě poklesů neukončujte samotnou investici, ani nepozastavujte trvalé příkazy. Většina ztrát investorů se připisuje zbrklému odprodeji aktiv ze zaskočení, že trhy klesají a je nutné se všeho zbavit. Jednoho dne se trend obrátí a hodnota opět poroste. Kupujete-li celý trh přes ETF anebo máte široce rozkročený akciový fond, jsou propady nižší, než kdybyste si jednotlivé tituly skládali sami. A sami to nedělejte. Fakt ne. Raději kolektivně anebo vůbec.

Pro kolektivní investování mluví dlouhodobé statistiky ze Spojených států, kdy fondoví investoři vydělají za jednu dekádu ročně průměrně okolo osmi procent, přičemž privátní investoři necelá procenta dvě.

Náklady na investování

S investicemi se váží poplatky a jde o celou plejádu. Angličtina má pro ně slovíčko fee, v češtině používané fíčko. Poplatky se vyjadřují procenty a je to odměna pro správce aktiv (veškeré fixní i variabilní náklady). Nejběžnější jsou poplatky správcovské/manažerské, kdy se investiční společnosti vezme z celé investice pár procent.

Existují i poplatky vstupní, kdy si z každé investované částky strhne investiční společnost několikaprocentní podíl anebo výstupní, kde totéž probíhá jen v opačném gardu – při odprodeji investice uhradíte fíčko. Existují i poplatky za úspěch (success fee), kdy si společnost z výnosu vezme větší díl – typicky třeba 20 procent. Pozor, nejde o poplatek z nainvestovaného objemu, nýbrž ze zisku, tj. je-li váš výnos 10 tisíc korun, poplatek bude 2 000 Kč.

Výnosy a daně

Výnosy z investic se stanovují procentně. Investiční společnosti rády ve svých materiálech ukazují měsíční, půlroční, roční nebo i výkonnost od založení fondu. Čím vyšší výnos, tím to lépe vypadá. Výnosy jsou již očištěné od poplatků, ty si investiční společnost vezme a dál pracuje s výnosem. Avšak jde o hrubý výnos, který podléhá 15procentní srážkové dani. Existuje výjimka, kdy se dá dani vyhnout splněním tříletého testu. Během této doby musíte držet objem investice. Pak už daň finančnímu úřadu platit nemusíte.