reklama

Zaměstnavatelé omezují příspěvky na penzijní připojištění

redakce dne 01. 03. 2012 - 14:02

Poprvé od roku 2000 došlo k poklesu počtu zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům přispívají na penzijní připojištění.

Příspěvky na penzijní připojištění jsou pro řadu firem a jejich pracovníků vítaných finančním přilepšením. Tímto benefitem může každý zaměstnanec získat až 24 tisíc korun ročně, přičemž je tato platba je osvobozena od daně z příjmů.

Mezi roky 2010 a 2011 však došlo ke snížení počtu zaměstnavatelů platící svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění. Počet smluv sjednanými účastníky penzijního připojištění, na které zaměstnavatelé přestali posílat příspěvky, ubylo o 12 802. Finální rozdíl je zhruba jedno procento.

Počet smluv penzijního připojištění, na které přispívají zaměstnavatelé

Rok Počet smluv PP* Změna v procentech
2000 416 421 -
2001 567 745 36,3
2002 650 209 14,5
2003 727 992 12,0
2004 801 627 10,1
2005 927 930 15,8
2006 1 028 850 10,9
2007 1 129 618 9,8
2008 1 222 639 8,2
2009 1 261 525 3,2
2010 1 284 736 1,8
2011 1 271 934 -1,0

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz

I přes nepříznivý vývoj národního hospodářství v posledních několika letech rostl počet zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům přispívali na penzijní připojištění. V loňském roce jich však poprvé za posledních více jak deset let ubylo.