reklama

Zdraží povinné ručení a prodlouží se daňový test

redakce dne 26. 09. 2013 - 01:00

Poslední zářijový týden je bohatý na události. Rozhodli jsme se zachytit ty nejdůležitější a přinášíme souhrnnou zevrubnou zprávu.
 

Nejméně o deset procent podraží povinné ručení. Od Nového roku 2014 se prodlužuje daňový test pro investory. Moravský Peněžní Ústav (MPÚ) začal opět přijímat nové členy. Společnost Conseq koupila Aegon penzijní společnost.

Povinné ručení podraží

Povinné ručení zdraží nejméně o deset procent. To je zpráva pojišťoven, které se tímto produktem zabývají. Pozadí je nutno hledat v legislativě. Stát na pojišťovny převedl povinnost proplácet náklady za výjezdy hasičů k autonehodám. Tato povinnost zvýší odvody pojišťoven ročně o 200 milionů korun. Podíl na zdražení má i jiný způsob výpočtu odpovědnostních škod na zdraví. Ty jdou ruku v ruce s novým občanským zákoníkem, který vejde v účinnost od 1. ledna 2014.

Daňový test po roce 2014

Od 1. ledna 2014 se prodlouží tzv. časový test u investic. Jde o dobu, po kterou musí investor držet cenné papíry, aby z výnosů nemusel platit daň z příjmů. Dosud šlo o dobu dlouhou šest měsíců, plánuje se její prodloužení na tři roky. Abyste se vyhnuli zdanění, nemusíte držet aktiva nutně po oněch tří let. Stačí, když během jednoho kalendářního roku nepřevýší prodej cenných papírů objem 100 tisíc korun.

Pro dlouhodobé investory tak nejde o žádný problém, horší to je s těmi, kteří zobchodují větší objem, než je ona „symbolická“ hranice jednoho sta tisíc korun.

MPÚ přijímá nové členy

Moravský Peněžní Ústav začal přijímat nové členy. Nábor nových členů pozastavil letos v únoru. Důvodem tehdy bylo překročení plánu získávání depozit a tak se vedení této družstevní záložny rozhodlo pozastavit přijímání nových členů. Kampelička se zaměřila na tehdejší členy, kterým chtělo i přes vývoj na bankovním trhu ponechat zajímavé úrokové sazby u spořicích produktů.

MPÚ opět přijímá nové členy a zároveň přišlo s novým depozitním produktem Bonus+. Jde o revolvingový vkladový účet, který je úročen bonusovou úrokovou sazbou. Základní úroková sazba pro vklady je buďto 0,4 nebo 0,9 procenta (pro vklady v rozmezí od 100 000 do 9 999 999,99 Kč platí druhá sazba). Podlé délky fixace můžete získat úrokový bonus od 0,3 (pro vklady trvající šest měsíců) procenta až po 0,6 procenta (pro vklady na dobu dvou let).

Sto tisíc klientů v pohybu

Společnost Aegon prodala stejnojmennou penzijní společnost společnosti Conseq Investment Management. Z vyjádření generálního ředitele Aegonu Jiřího Schnellera byl prodej společnosti podmíněn tím, že se chtějí zabývat životním pojištěním, ve kterém vidí vyšší smysl. Aegon vstoupil na tehdejší trh penzijních fondů v roce 2007. Patřil k nejmenším fondům. Počet účastníků ke konci prvního pololetí letošního roku činil 99 848 osob, kteří svěřili fondu 4,988 miliardy korun. Zajímavá čísla plynou rovněž z doplňkového penzijního spoření samotného Consequ. Ten během prvních šesti měsíců roku 2013 získal 119 účastníků. Nyní musí obchod posvětit ještě Česká národní banka. Očekává se, že celá transakce bude dokončena do konce roku.

Conseq k celé transakci přistupuje jako k rozšíření kmene klientů. K nynějším 100 tisíc investorům přidá dalších sto tisíc. Nabídne jim nové produkty. Rovněž se bude snažit je přemigrovat z transformovaných fondů (dřívější penzijní připojištění) do doplňkového penzijního spoření (DPS). V transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat minimální možné kladné zhodnocení, což v DPS nemusí. Je ostatně jednodušší vytvářet takovou investiční strategii, která občas zaznamená ztráty, než vést investiční portfolio tak, aby nedosahovalo ztrát.