reklama

Zemědělská půda přitahuje investory

redakce dne 16. 05. 2014 - 01:00

Investování do zemědělské půdy nabírá na obrátkách. Cena půdy je oproti okolním státům stále nízká. Kladem je i dotační politika.
 

Cena za metr čtvereční dobré orné půdy se pohybuje okolo deseti korun. Avšak kvalitní černozem, středně těžká, umístěná na rovinatém pozemku může mít hodnotu i vyšší než uvedený průměr. Běžným stavem je, že v rámci jednoho katastru se cena půdy liší i několikanásobně. Záleží na jejím umístění. Čtěte také: Tři dobré důvody proč investovat do zemědělské půdy

Rozhodně se nedá čekat pokles hodnoty zemědělské půdy. Oproti Německu nebo Slovensku jsou v tuzemsku běžné ceny nižší. Podobná situace platí i opačně. Nikdo neví, kam se hodnota půdy dostane. V tomto případě si můžeme vypomoci třeba tím, že v letošním roce připadá globálně na jednoho obyvatele planety Země plocha orné půdy o velikosti 0,20 hektaru (tj. 2000 metrů čtverečních). V roce 2030 by s přibývajícím počtem obyvatel a zároveň snižováním rozlohy orné půdy určené k obdělávání klesne na 0,18 hektaru. Aktuálně je světová výměra orné půdy odhadovaná na 1 422 597 540 hektarů.

Lišící se statistiky: ČSÚ vs PGRLF

Když jsme před rokem publikovali příspěvek Investice do půdy je běh na dlouhou trať, byla součástí tohoto textu i tabulka s cenou půdy za hektar. Jako zdroj byl uveden Český statistický úřad (ČSÚ). Pro potřeby článku, který právě čtete, jsme zapátrali i po jiných zdrojích a našli jsme statistiku na webových stránkách Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Oproti ČSÚ mají údaje na PGRLF rostoucí tendenci a zároveň dvojnásobně přesahují cenu jednoho hektaru. Rozdíly jsme zachytili v přiložené tabulce.

Srovnání cen zemědělské půdy (v Kč)

Rok200620072008200920102011

ČSÚ46 08651 84859 25759 47156 39345 145

PGRLF42 69352 74146 85169 93887 121101 484

Zdroj: ČSÚ, PGRLF

Rozdíl v cenách půdy je podle obou organizací dán výprodejem kvalitní půdy ze státního fondu. Nyní již stát příliš bonitní půdy na prodej nemá a namísto toho nastupuje privátní trh.

Jiné údaje nabízí realitní server Farma.cz, který se na prodej zemědělské půdy specializuje. Podle údajů tohoto serveru se tržní hodnota hektaru černozemě pohybuje v rozmezí od osmi do dvaceti tisíc korun.

Scelení roztříštěných parcel

Silnou stránkou investicí do půdy je scelování zemědělských pozemků, které jsou nyní roztříštěné na malé výměry mezi příliš vysoký počet majitelů. Držet pohromadě pětihektarový lán pole je zárukou jeho budoucího úspěšného prodeje. Jediným kritériem bude pouze cena. Namísto současné praxe zděděné z minulosti, kdy jeden vlastník drží více menších pozemků, jenž jsou porůznu rozesety po okolí.

Páka na vyšší pachtu

Stejně tak mají majitelé scelených pozemků větší páku na dosažení vyšší pachty, než je tomu dnes. Aktuálně nájem nepřevyšuje tři procenta z hodnoty pozemku. V celé řadě případů je pachtovné nižší a pohybuje se okolo jednoho procenta z úřední hodnoty půdy vyměřené na základě její bonity. Čtěte také: Pachtovné a přijaté úroky: Shodné pojmy, rozdílné zdanění

Zájem investorů láká i výhodná dotační politika, kdy na jeden hektar pole nebo louky lze dostat dotaci od dvou do jedenácti tisíc korun ročně. Nižší hranice je daná především na luční hospodářství. Stačí doložit, že na louce byly provedeny dvě senoseče za rok. Obdělávaná orná půda zvyšuje dotace.

Příznivým faktorem na rostoucí hodnotu půdy je i ochota bank poskytovat dlouhodobé úvěry na jejich nákup.