reklama

Zesplatnění hypotéky a její následky

redakce dne 29. 01. 2013 - 00:00

Zesplatnění hypotéky předchází hypotéka v selhání, což je stav, kdy dlužník několik měsíců není schopen platit bance splátky.
 

Hypotéka v selhání, stejně tak i zesplatnění hypotéky či jiného úvěru, není příjemnou záležitostí. Ukažme si, jak probíhá zesplatnění úvěru a jaké má dlužník možnosti, který nemá finanční prostředky na splátky a zároveň hledá nejjednodušší cestu, jak uniknout z bludného kruhu.

Zesplatnění úvěru nařizuje věřitel, když je přesvědčen o tom, že dlužník nemá šanci dostát svých závazků a úvěr i nadále řádně splácet. Rozhodným obdobím pro zesplatnění hypotéky je zhruba doba tří až čtyř měsíců, kdy dlužník není schopen splácet jistinu a úroky úvěru.

Jestliže banka nařídí zesplatnění hypotečního úvěru, jde o pomyslnou konečnou stanici, ze které už není návratu. V praxi to znamená, že banka sečte veškeré pohledávky do jedné sumy. Jde tak o samotný hypoteční úvěr včetně úroků. Banky dále připočtou penále a další poplatky za předčasné ukončení.

Jak banky řeší nedobytné hypotéky

S některými bankami mohou dlužníci vyjednávat. Například o možnosti odkladu splátek anebo změně splátkového kalendáře. Jiné se striktně drží smlouvy o hypotečním úvěru a nedávají klientovi žádný manévrovací prostor.

Prostudujte pečlivě smlouvu

Abyste se vyhnuli nepříznivé situaci, kdy z jakýchkoliv důvodů nemáte dostatek finančních prostředků ke splácení hypotéky, prostudujte si pečlivě k hypotečnímu úvěru. Věnujte pozornost především informacím o postupu banky v okamžiku nesplácení hypotéky.

Druhý rok rozhoduje

Zlomovým rokem pro každého, kdo si pořídil hypotéku, je druhý rok od uzavření úvěru. Kritické období je však dlouhé několik let, nejčastěji bývá od dvou do pěti let. Během této doby dochází k nejčastějším selháním při platbě hypotečních úvěrů.

„Hypotékaři“ mají oproti těm, kteří financují své bydlení formou úvěrů ze stavebního spoření, vyšší formu delikvence. Je to dáno především tím, že u stavebního spoření je nutné nejprve spořit a až po naspoření určitého procenta z cílové částky lze čerpat od stavební spořitelny úvěr.

Dražba a nové bydlení

Jste-li v prodlení se splátkami a situace nevypadá na to, že by se v dohledné době mohla změnit, připravte se na zesplatnění. V prvé řadě nalezněte vhodné bydlení. Na trhu je dostatek volných bytů, které jsou okamžitě k dispozici.

Nemovitost, kterou jste financovali z hypotéky, můžete prodat sami anebo počkat na to, až tak učiní věřitel, což je v tomto případě banka. Počítejte s tím, že nemovitost může být prodána v rámci dražby. Fakticky tak přijdete nejméně o třetinu až polovinu z její původní hodnoty. Jakmile banka nemovitost prodá, můžete ještě očekávat doplacení chybějící částky. K této situaci může dojít zejména v případě, že prodej nemovitosti nepokryje zbývající část dluhu, včetně nákladů na zesplatnění a dražbu.