reklama

Zhodnocení a riziko u dlouhodobých investic

redakce dne 31. 01. 2012 - 00:00

Při investicích jsou důležité tři věci: výnos, riziko a likvidita. Jestliže investujete dlouhodobě a své peníze chcete čerpat až třeba v důchodu, přestává být pro vás likvidita podstatná. Vaše pozornost by se tak měla zaměřit na zhodnocení a riziko.

Zhodnocení jde ruku v ruce s rizikem. Zde je vhodné udělat odbočku. Základní poučka pro investory zní, že čím vyšší výnos, tím podstupujete větší riziko. To se rovná přímo době, po jak dlouhou dobu chcete investovat.

Kratší investiční horizont znamená, že riziko bude vyšší, neboť investované prostředky budou mít méně času na to, aby se dostaly na původní hodnotu, případně jí překonaly. Naproti tomu u delších časových období hraje čas pro rizikovější investice.

Pokles na začátku investičního cyklu vás nemusí zajímat v situaci, kdy plánujete životnost investice na další dvě dekády, oproti pětiletému horizontu. Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

S prodloužením investičního horizontu se riziko stává přijatelnějším. Máte zkrátka delší dobu na to, aby se ztráta během času vymazala a vy opět dosáhli výnosů. Ani s objemem investice se riziko nikterak nemění. Důležitějším ukazatelem je cíl, kterého chce při investování dosáhnout.

Nezávisí ani tak na objemu investice, jako na cílech. Je proto třeba si nastavit vhodný poměr výnos/riziko. To má každý trochu jinak, řekl Jan Traxler, ředitel společnosti Finez Investment. Čtěte také: Kam uložit peníze na rok, tři a více let?

Cíle dlouhodobého investování

Při dlouhodobém investování v horizontu dvou a více desítek let se tak nabízí dva cíle. Prvním z nich je dlouhodobě překonávat inflaci. Druhým pak dosahovat podobných výnosů jaké jsou u konkurentů. Budete-li investovat do akciového podílového fondu společnosti A, bude vás zajímat, jak si vede podobně zaměřený fond investiční společnosti B. Jestliže váš fond nebude generovat takové výnosy jako konkurence, je to signál pro přešetření celé investice.

Samozřejmě to neplatí v situaci, kdy poměřujete výkonnost fondů na denní nebo měsíční bázi. Dokonce ani propad výkonnosti fondu či aktiv na roční bázi nemusí znamenat špatného portfolio manažera či chybnou investiční politiku.

Benchmark, čili srovnání výkonnosti fondů, se hodí tehdy, kdy vybíráte konkrétní fond. A protože vám budoucnost nikdo nezaručí, musíte vybírat na základě historie.

Přijatelné riziko

Riziko se u dlouhodobých investic snižuje. Případné ztráty vyrovnává delší investiční horizont. Dlouhé horizonty se hodí i pro postupné uzamykání výnosů a opouštění investičních pozic.

S dlouhým investičním horizontem si můžete dovolit jít i do vyššího rizika. Volatilita, tj. kolísání hodnoty investice, bude v případě pětiletého horizontu úplně jiná než je tomu u několikanásobku této doby. Čtěte také: Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Výnosy a umazávání ztrát

Tomu odpovídají i výnosy. Jestliže během investičního cyklu zažijete ztrátu a vy svou investici zrušíte, aniž by se ztráta umazala, bude výnos nižší nebo žádný. Na rozdíl od delšího investičního cyklu se zhodnocení určuje právě podle umazávání ztrát.

Teoreticky platí, že každá ztráta se smaže a vy opět po nějaké době realizujete výnos. Na modelech to vypadá dobře. Situace je však ovlivněná zejména tím, že investoři opouštějí investiční pozice buďto předčasně anebo po uplynutí předem stanovené doby, aniž by počkali na růstový trend. Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita