reklama

Zisk na akcii vs dividenda

redakce dne 31. 08. 2011 - 00:00

řepočtený zisk na jednu akcii je klíčovým ukazatelem, jak si daná akciová společnost stojí. K tomu je k dividendové politice velice blízko. Jsou firmy, které akcionářům rozdělují většinu zisku, jiné naopak drží část hotovosti na účtech a akcionářům dávají jen tolik, aby si je nerozhněvali.

Dividendová politika je pro akcionáře zřejmě nejdůležitější informací, o kterou by se měli zajímat ještě před analyzováním dalších klíčových údajů. Jestliže v první informační vlně potenciální akcionář zjistí, že firma dividendy nevyplácí a ani se k tomu do budoucna příliš nemá, je zbytečné zkoumat její ekonomické ukazatele. Čtěte také: Nakupujte akcie podle ukazatele P/E

Jakmile však společnost dividendy vyplácí, vyplatí se zájemci o její akcie provést několik analýz. První z těchto analýz je zjištění, jak vysoká je výplatní kvóta.

Výplatní kvóta

Výplatní kvótou se zjišťuje, jak velký zisk se rozpouští do dividend. Dosáhne-li akciová společnost XYZ zisk ve výši jednoho milionu korun, avšak na dividendy vyplatí jen částku 500 tisíc korun, znamená to, že výplatní kvóta činí 50 procent.

Existuje na to i vzoreček:

Výplatní kvóta = (výše dividendy / zisk) x 100

V našem případě pak do vzorce dosadíme následující hodnoty

Výplatní kvóta = (500 000/1 000 000) x 100 = 0,50 x 100 = 50

V praxi se tak akcionáři mohou setkat se třemi scénáři. Scénář číslo jedna nepřeje investorům, neboť většinový vlastník vyplácí dividendu vůči zisku příliš nízkou. Druhý scénář naopak udává, že společnost vyplácí štědrou dividendu, která se blíží celému zisku. Poslední alternativou je, když společnost vyplácí vyšší dividendu, než je ve skutečnosti zisk. Na tuzemském trhu je to případ telekomunikační společnosti Telefónica O2 nebo tabákového koncernu Philip Morris. V obou uvedených případech byla dividendová politika založena na výplatě nerozděleného zisku. Čtěte také: Při nákupu akcií se zajímejte o odvětví, ve kterém firma působí

Akcie Philip Morris jsou učebnicovou dividendovou akcií. Téměř veškerý zisk padne vždy na výplatu dividend. Dokáže však Philip Morris udržet výši zisku, aby mohla i nadále vyplácet stejně velké dividendy? My jsme toho názoru, že to společnost nezvládne, řekl Martin Prokop, analytik společnosti Next Finance.

Podle výše uvedeného komentáře je nasnadě, že štědrá dividendová politika nemusí být pro akcionáře ještě výhrou. Velice záleží na tom, jak se dané společnosti daří na trhu a jak zvládá své konkurenty. V případě tabákových firem, jakou je Philip Morris, je nasnadě ještě otázka státních regulací, které se nejčastěji projevují postupným zvyšováním spotřebních daní. Čtěte také: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Dividendová politika společnosti ČEZ

Dalším hraničním příkladem je energetická společnost ČEZ, která je z necelých 70 procent vlastněná Českou republikou. U ČEZu platí, že výplatní kvóta zvolna roste. Zatímco v roce 2006 byla 41 procent, loni činila již 57 procent. Pro minoritní akcionáře je důležité, jak se rozhodne stát coby většinový akcionář (držitel akcií). Jestliže se stát rozhodne snížit výplatní kvótu, menšinoví akcionáři s tím mnoho nenadělají. I toto je při nákupu dividendových akcií vzít v úvahu. Příliš nezáleží na tom, jestli je většinový vlastník stát nebo privátní osoba (fyzická či právnická). Dividendová politika se totiž řídí tím, co si na valné hromadě odsouhlasí samotní akcionáři. Samozřejmě platí, že čím větší balík akcií ten který akcionář drží, tím má i víc hlasovacích práv. Čtěte také: Případová studie ČEZ: Akcie, dividendy a rozvoj společnosti

Výplatní kvóta společnosti ČEZ v letech 2006 až 2010

  2006 2007 2008 2009 2010
Zisk po zdanění (v mil. Kč) 28 756 42 764 47 351 51 855 47 158
Zisk na akcii - základní (v Kč) 47,0 72,9 87,0 96,7 88,5
Dividenda na akcii (v Kč) 20,0 40,0 50,0 53,0 50,0
Výplatní poměr (v %) 41 % 50 % 56 % 55 % 57 %
Počet emitovaných akcií (v tisících) 592 211 592 211 592 211 537 990 537 990

Zdroj: ČEZ; Zpracování: investia.cz