reklama

Životní pojištění: Meziročně klesl počet pojištěných o 47 tisíc

redakce dne 28. 07. 2011 - 00:00

Situace na trhu životního pojištění za letošní první pololetí potvrzuje úbytek pojištěných, který kompenzuje nárůst pojistného. Alespoň to vychází z údajů, které zveřejnila Česká asociace pojišťoven na základě údajů od pojišťoven, jež jsou jejími členy.

Shrňme si základní čísla, které Česká asociace pojišťoven zveřejnila ve své pololetní zprávě. Pojišťovnám se daří zvyšovat počty smluv, které se týkají jak jednorázově placeného pojistného, tak i předepsaného pojistného. Zatímco počet smluv jednorázově hrazeného pojistného v rámci životního pojištění stouplo o 16,6 procenta, než tomu bylo v prvním pololetí minulého roku, běžně placené pojistné v rámci životního pojištění stouplo o 1,6 procenta.

Celý balík počtu smluv předepsaného pojistného, které v sobě zahrnuje jak životní, tak i neživotní pojištění stoupl o 2,6 procenta. Jediný pokles nastal v počtu pojištěných klientů a to o 47 tisíc, než tomu bylo ve stejném období roku 2010.

Distribuční sítě pojišťoven a finančně poradenských společností se letos v prvním pololetí pořádně činily. Uzavřely přes půl milionu nových pojistných smluv. Uvážíme-li, že v Česku působí mezi 40 až 60 tisíci aktivních finančních poradců, jde o zhruba osm smluv na poradce a půlrok.

Specifika českého pojistného trhu

Na jednu stranu vypadají objemy smluv a pojistného plnění velkolepě, ale pohled pod pokličku je odlišný od reality. Tuzemští pojištěnci buďto platí zbytečně moc peněz za pojistné anebo nemají pojistnou smlouvu patřičně optimalizovanou a ta nekryje příliš dobře všechna rizika.

Podle odborníků by se měla každá pojistka každé tři až pět let v závislosti na stavu pojištěnce rebalancovat. Přeloženo do češtiny to znamená, že by každých tři až pět let mělo dojít ke kontrole pojistky, jestli ještě plní ty účely, pro které byla založena. Vhodnou ukázkou je situace, kdy se muž během trvání životního pojištění ožení, pořídí si hypotéku a zplodí potomka. Výše pojistného plnění by se měla tomu úměrně přizpůsobit.

Případné zrušení pojištění je finančně náročnější, proto není od věci seznámit se dopředu s podmínkami, jak vypovědět životní pojištění správně a dobře, abyste co nejvíce snížili zbytečné vydání.

Pojišťovny podle objemu pojistného

Největší tržní podíl ve výši 30,3 procenta drží pojišťovny patřící do skupiny VIG, což je Pojišťovna České spořitelny, Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna. O něco menší tržní podíl má skupina Generali PPF Holding s 28,9 procenty, do které spadají Generali pojišťovna, Česká pojišťovna a Česká pojišťovna Zdraví.

Jasnou jedničkou z pohledu předepsaného pojistného je Česká pojišťovna, která za první letošní pololetí dokázala na pojistném vygenerovat 16,58 miliardy korun.

Celkový objem předepsaného pojistného dosáhl za první pololetí 2011 částky 73,92 miliardy korun. Životní pojištění přispělo 36,63 miliardami korun a neživotní pojištění pak 37,29 miliardami korun.

Konkurence na poli povinného ručení

Neživotní pojištění opět stagnovalo. Snížil se objem uzavřených smluv o 1,9 procenta. Již několik let probíhá mezi tuzemskými pojišťovnami konkurenční boj v oblasti pojištění motorových vozidel. Výsledky letošního prvního pololetí tomu nasvědčují.

Motorista dnes zaplatí za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v průměru o 13 procent nižší pojistné, než tomu bylo v předkrizovém roce 2008, a to bez ohledu na rostoucí ceny automobilů i zvyšující se zájem řidičů o kvalitnější vozidla, řekl Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Objem předepsaného pojistného u pojištění odpovědnosti provozu vozidla je sice na sestupu, avšak meziročně přibylo přes 170 tisíc nových smluv.