reklama

„Kosmetické“ změny v penzijním systému jsou vyčerpány, čeká nás přitvrzení

redakce dne 21. 05. 2013 - 01:00

Stát vyčerpal potenciál drobných úprav současného důchodového systému. Další udržení systému pohromadě bude tvrdší než dosud.
 

Současný důchodový systém bude za pár let sladkou vzpomínkou na hezké časy. Stát vyčerpal potenciál drobných změn, kterými upravoval stávající průběžný důchodový systém. Aby se nezadřel, bude nucen přistoupit k razantnějším změnám, jehož dopady budou dalekosáhlejší, než ty dosavadní.

Udržení současných důchodů

Zapeklitým spletencem hned několika otázek je, co si počít s důchodovým systémem jako celkem. Jen podle výpočtů think tanku CERGE-EI by zachování dnešní úrovně důchodů jako v roce 2063 znamenalo zvýšení jen sociálního pojištění na 42 procent.

Mezi další možnosti patří snížení nově vyplácených důchodů na polovinu a zastavit průběžnou valorizaci penzí. Pokud by se za půl století začaly starobní důchody vyplácet o polovinu nižší, znamenalo by to jasnou diskriminaci dnešních maturantů. Zastavení valorizace důchodů by zase hrálo silně v neprospěch těch, kteří již v důchodu jsou a nemají možnost si opatřit dodatečné příjmy na stále rostoucí životní náklady. V praxi by to znamenalo postupné snížení penzí pro ty, kteří již důchod pobírají.

Zvýšení odvodů pojistného

Cena práce je v tuzemsku příliš vysoká. Nejde ani tak o daně z příjmů, které máme naopak velice nízké. Hlavní příčinu případného zvyšování daní a pojistného je nutné hledat v tzv. složeném daňovém zatížení, do kterého se započítává ještě zdravotní a sociální pojistné.

Složená daňová kvóta aktuálně dosahuje 42,5 procenta a není příliš reálné, že se do budoucna sníží. S největší pravděpodobností se dá předvídat, že se bude toto zatížení zvolna zvyšovat. Například v Německu činí složená daňová kvóta 49,8 procenta. Prostor pro zvyšování tak je, otázkou zůstává, jak se projeví na zaměstnanosti.

Prodlužování odchodu do důchodu nehrozí

Do nekonečna nelze ani prodlužovat věk potřebný pro odchod do důchodu. Nyní se do starobního důchodu odchází při dosažení věku 62 let, pokud jste muž. Letos narozené děti budou moci odejít do penze při oslavě svých 73. narozenin bez rozdílu pohlaví. Ne všichni se důchodu dožijí.

Avšak ani pozdější odchod na odpočinek nemusí být důvodem pro skepsi. Již nyní dochází k tomu, že penzisté jsou více vitálnější než jejich vrstevníci před deseti, dvaceti lety. Kromě prodlužování střední délky života se zkvalitňuje i život samotný.

Náhradní doby stojí před zrušením

Dosud se při výpočtu délky sociálního (potažmo důchodového pro OSVČ) pojištění berou na zřetel i doby, které s vlastní prací příliš nesouvisí.

Jde o tzv. náhradní doby, jako je rodičovská dovolená, doba strávená na úřadu práce nebo základní vojenská služba. Pokud vezmeme budoucí realitu, kdy je nutné „odpracovat“ alespoň 35 let a zároveň nebude možné část této doby doplnit náhradními dobami, bude pro část budoucích důchodců docela problém splnit časovou podmínku. Čtěte také: Fňukání škarohlídů: Získat 35 let důchodového pojištění je nadlidské

Z výše uvedeného vyplývá, že význam zajištění na stáří vlastními silami bude do budoucna nezbytným předpokladem pro šťastné a důstojné dožití. Již nyní můžete začít měnit svou budoucnost.