investia.cz zpomaluje: Chytáme dech a přemýšlíme co dělat jinak

Finanční server investia.cz, který vznikl v létě 2010, zpomaluje. Důvodů proč je vícero. Pokusíme se popsat ty nejdůležitější.
 

Nejviditelnější změna se týká snížení počtu publikovaných příspěvků. Ze současných pěti článků týdně, tj. každý všední den, jich plánujeme vydávat alespoň dva. Vedou nás k tomu pohnutky, které nejsou pro nás příliš potěšující. Máme pocit, že část našich příspěvků v posledních dvou letech je pouhopouhým slovním balastem, který nemá valnou informační hodnotu. Toto bolestné přiznání vyplývá z nemožnosti kvalitně pokrýt veškerá témata, která se nabízejí ke zpracování. Proto se chceme do budoucna zaměřit na agendu, která se týká zajištění na stáří a profilovat se kýženým směrem jako úzce specializované médium.

Zajištění na stáří

Důchody a spoření. To jsou dvě dominantní oblasti, kterým se chceme do budoucna primárně věnovat. Potažmo máme v plánu hlouběji proniknout do problematiky zajištění na stáří. Na tomto poli mediálního provozu vidíme v Česku potenciál. Vychází to i z prvotních ambicí při zakládání serveru, ve kterých jsme měli chuť pokusit se vybudovat menší specializované médium, které bude kvalifikovaně a erudovaně přinášet neotřelá témata. Jak moc se nám to podařilo vidíte sami. My nejsme s aktuální situací dvakrát spokojeni.

Oblast důchodů je natolik široká, a dá se na první pohled dojít k závěru, že nám chybí ke zpracování plno témat. Část obsahu navíc zastarává a potřebuje pravidelně aktualizovat.

Kromě snížení počtu nově vydávaných příspěvků nás čekají i drobnější změny vizuální stránky serveru. I v budoucnosti plánujeme ponechat minimalistický a pokud možno moderní design. V ideálním případě nepůjde o přílišný počet změn. Nebudeme měnit ani základní modrou barvu, byť změnu odstínu nevylučujeme.

Prostor pro nový projekt

Nespokojenost s dosavadním vývojem obsahu na investia.cz a zároveň personální únava nás vedly k tomu, že část obsahu, který nesouvisí se zajištěním na stáří a to ani okrajově, přestaneme zpracovávat, případně ho odkloníme na nový projekt.

Během letošního podzimu jsme se hloubkově zabývali několika úvahami nad případným směřováním již stávajícího projektu a případně vytvořením nového. Víme, že není vhodné tříštit příliš síly, avšak nedokážeme si odpustit myšlenky na to, jestli bychom s novým projektem neudělali do české mediální krajiny další otisk. Vytipovali jsme si několik potenciálních zaměření, která jsou našim srdcím blízká a zároveň jde o návštěvnicky dlouhodobě atraktivní témata. Jako příjemný bonus vidíme i sociální a osvětový rozměr zvolené problematiky ústředního tématu serveru, nad kterým nyní dáváme hlavy dohromady a přemýšlíme, jak nejlépe vše připravit a zpracovat.

50 měsíců v éteru

Finanční server investia.cz funguje přesně 50 měsíců, založený byl 15. srpna 2010. Od té doby jsme vydali každý všední den alespoň jeden příspěvek. Celkem jde o nejméně tisíc článků, ve kterých jsme vám pomáhali řešit vaše osobní a rodinné finance. Jde tak o dobrou možnost k bilancování nad minulostí. I do budoucnosti chceme přinášet zajímavá témata a neotřelým způsobem je zpracovávat. Pouze oblast, kterou chceme pokrývat, potřebujeme zúžit. Uvidíme jestli se nám to k oboustranné spokojenosti podaří.

Děkujeme za vaši dosavadní i budoucí důvěru.

Josef Janda
zakladatel, šéfredaktor a vydavatel investia.cz

Přihlaste se k odběru novinek