reklama

Zrušení životního pojištění pečlivě rozmyslete

redakce dne 27. 07. 2012 - 01:00

Ukončit stávající životní pojistku je mnohdy velice nákladný krok. Navíc vám přidělá řadu nepříjemností.
 

Ještě než si sjednáte životní pojištění, vždy si položte otázku, co od pojištění očekáváte a proč si ho sjednáváte. Tytéž otázky si položte opět, a to tehdy, kdy se rozhodnete pojistku zrušit. Druhou otázku mírně upravte na to, proč pojistku rušíte. A s tímto důvodem pracujte. Čtěte také: Pět nejčastějších chyb v životním pojištění

Důvod první: Nemám peníze na pojistku

Jestliže nemáte ve svých osobních či rodinných financích dostatek peněžních prostředků pro pravidelné splátky pojistného, ještě to neznamená, že musíte životní pojištění zrušit. Řada pojišťoven umožňuje v případě nepříznivé finanční situace úpravu hrazeného pojistného. Máte-li životní pojištění s investiční složkou (investiční nebo kapitálové životní pojištění) lze na nějakou dobu omezit složku, ve které dochází k akumulaci peněz. Druhá složka životního pojištění, ze které se hradí náklady na pojistnou ochranu, může zůstat netknutá. Čtěte také: Tři úskalí při sjednávání životního pojištění

Trochu odlišná situace platí v případě rizikového životního pojištění, kdy je možné snížit si na nějakou dobu platby pojistného. Vše však proveďte po domluvě s pracovníkem pojišťovny nebo finančním poradcem.

Pro získání nižšího placeného pojistného stačí změnit periodu úhrady. Namísto měsíční báze ji změňte na čtvrtletní nebo roční.

Důvod druhý: Potřebuji peníze

Dalším důvodem může být to, že potřebujete peníze, které máte v rezervotvorné složce. Zde je nutné mít na vědomí, že při výpovědi pojištění během prvních dvou let od jeho vzniku toho moc nezískáte. Důvodem jsou jednak vyšší náklady (provize pro finančního poradce, náklady pojišťovny) a rovněž i to, že rezervotvorné životní pojištění je dvousložkové. Část peněz z pojistného proudí do samotné pojistky, druhá část pak do investiční složky. Druhým důvodem, proč si rozmyslet ukončení životního pojištění, souvisí i dodanění životního pojištění. Čtěte také: Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění

Dodanění životního pojištění

Nevýhodou předčasného zrušení životního pojištění je jeho dodanění. Celý proces za vás udělá pojišťovna. Základem je rozdíl odbytného a zaplaceného pojistného. Z rozdílu odvede pojišťovna 15procentní srážkovou daň. Do celkové sumy se počítají jak příspěvky pojistníka, tak jeho zaměstnavatele, který případně přispíval.

Výpověď životního pojištění

Pokud budete potřebovat vypovědět životní pojištění, počítejte s šestitýdenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet ke konci pojistného období. Pojistné období závisí na zvolené četnosti hrazeného pojistného. Frekvence splátek může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.

Tj. platíte-li pojistné například měsíčně, výpovědní lhůta se začne počítat od 20. dne v měsíci, který je určen pro platbu pojistného. K tomuto datu připočtěte ještě šest týdnů. Po celou výpovědní lhůtu musíte navíc platit běžné pojistné. Teprve po uplynutí výše uvedené lhůty je životní pojištění zrušené.

Elegantní ukončení pojistky

Existují ještě dva způsoby, jak se vyvázat buďto z placení pojistného anebo ukončení smlouvy. Čtěte také: Pozor na IŽP, ne vždy ho potřebujete

Chcete-li smlouvu ukončit, můžete tak učinit kdykoliv. Pro první dva měsíce ode dne uzavření platí zkrácená výpovědní lhůta, která je osmidenní. Toto je „pojistka“ pro ty případy, kdy uzavřete životní pojištění, avšak si nejste jisti, zda jste udělali správně. Druhý způsob, jak neplatit pojistné, je nechat smlouvu tzv. zmrazit. Během tohoto „zmrazení“ nemusíte platit pojistné. Pojišťovna uvede pojistnou smlouvu do splaceného stavu a pojistné vám vyplatí ke dni jeho řádného ukončení.