reklama

Zvýšení důchodů od července 2014 nebude

redakce dne 23. 06. 2014 - 00:00

Malé pozdvižení vyvolal náznak zvýšení důchodů od července 2014. Valorizace penzí se uskuteční až od začátku příštího roku.
 

Po dvouletém zmrazení starobních důchodů se tuzemští senioři dočkají znovuopětovného zavedení valorizace penzí o třetinu růstu reálných mezd a o sto procent nárůstu spotřebitelských cen. Aktuálně jsou starobní důchody zvyšovány jen o třetinu růstu spotřebitelských cen. Čtěte také: Důchody v roce 2014

Zvýšení penzí v roce 2015

Od Nového rou 2015 dojde k plošné valorizaci důchodů o 1,8 procenta. Průměrná penze, kterou pobírá zhruba polovina důchodců, se tak zvýší o 205 korun. Letos valorizace činila v průměru 45 korun. V minulém roce to bylo 137 korun. Zvýšení penzí v následujícím roce zvýší výdaje státu na penze o 7,1 miliardy korun. Čtěte také: Valorizace důchodů: Zvýšení penzí v roce 2014

Nešťastné výroky ministryně

V tiskovém prohlášení, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o valorizaci penzí v nastávajícím roce si ministryně Michaela Marksová neodpustila politické klišé: Nízká valorizace v uplynulých dvou letech nestačila seniorům pokrýt životní náklady. Chudoba hrozí v České republice až půl milionu důchodců. Především těm osaměle žijícím musí stát podat pomocnou ruku a zajistit důstojné stáří.

Kdo je ohrožen chudobou?

Průměrný český penzista přišel během snížení valorizace na důchodech o penzi v jednotkách tisíc korun. Chudobou je v tuzemsku podle metodiky Evropské unie ohroženo 605 tisíc starobních důchodců. Problém však netkví ve zvyšování penzí, nýbrž ve výpočtu důchodů a jejich navázání na předchozí pracovní výkon. V současné době pobírá penzi do osmi tisíc korun zhruba 137 tisíc důchodců. Necelých deset tisíc osob pobíralo důchod ve výši životního minima jenž nyní činí 3410 korun. Čtěte také: Prekariát jako nová společenská třída

Chudobou ve stáří jsou ohroženy dvě skupiny penzistů. První z nich je v penzi již delší dobu, například jedno desetiletí a déle. Druhá skupina během svého života měla nízké příjmy, případně různě obcházela sociální a důchodové pojištění, zatajovala své příjmy apod. Tímto počínáním se dobrovolně část populace vzdala nároku na odpovídající důchod a vědomě si ho snížila na neúnosnou mez.

Systémové řešení v nedohlednu

U seniorů, kteří odešli na odpočinek před drahnou dobou má vliv na nízký důchod především v malém vyměřovacím základu, který ani po přepočítání příslušnými koeficienty nedokáže plně vykompenzovat dramatické zvýšení cen a platů po roce 1990.

Podobný problém tiká i u současných penzistů. Nyní dosahují na relativně slušnou penzi, avšak za dvě desetiletí jim nebudou jejich penze stačit na vedení dostatečně kvalitního a blahobytného podzimu života. Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Nalézt vhodné řešení a vybalancovat stávající důchodovou politiku není jednoduché a klade nároky na obě strany – stát i obyvatelstvo.