reklama

Kdy odejít do starobního důchodu?

redakce dne 13. 03. 2012 - 00:00

Výběr vhodného data odchodu do starobního důchodu se vyplatí nepodcenit. Poradíme vám, na co se zaměřit.
 

Odchod do starobního důchodu je pro každého člověka životním zlomem. Těmi předchozími může být třeba dostudování, svatba nebo narození potomka. Odchod na odpočinek se však neváže jen na několik málo faktorů, které jsou všude omílány stále dokola. Pro pořádek si je připomeňme. Jde především o splnění potřebného věku a získání dostatečné doby pojištění.

Ideální doba odchodu do důchodu neexistuje.

Odejít do důchodu však nemusí být úplně triviální. I při splnění výše uvedených základních kritérií, je stále ve hře výpočet důchodu. Pouhé snížení výplaty starobního důchodu, byť o jednu stokorunu měsíčně, může pro průměrně žijícího člověka znamenat ztrátu 20 tisíc korun*.

Poznámka: *) To za předpokladu, že máme na mysli muže, který po odchodu do důchodu bude žít dalších 17 let. Pokud bychom tyto čísla propočítali, vyjde nám suma 20 400 Kč (tj. 17 let x 12 měsíců x 100 Kč).

Proberme si několik náležitostí, které by budoucí penzista neměl brát na lehkou váhu.

Délka rozhodného období

Délka rozhodného období je důležitá pro stanovení výpočtového základu. Kromě rozhodného období je nutné mít ještě dostatečné výdělky, ze kterých se vypočítává důchod.

Přesná délka pojištěné doby

Rok má 365 dnů. Stejný počet dnů má i rok potřebný pro důchodové účely. Jestliže máte například odpracováno 42 let a 364 dnů, ve skutečnosti vám bude důchod vypočítáván jen z délky oněch 42 let. Z tohoto důvodu se vyplatí sledovat i jednotlivé dny a pokud možno se pokusit o uzavření roku.

Jestliže vám chybí jeden, dva dny, není to nic hrozného. Stejně jako pro toho, komu chybí například dnů 20 nebo 50. Podle současných pravidel výpočtu důchodu za každý uzavřený rok získáte 1,5 procenta navíc.

Redukční hranice a jejich výše

V každém roce, který se počítá do vašeho důchodového výpočtu, platí jiná redukční hranice. Vloni jsme byli svědky úpravy redukčních hranic během roku. Jedna platí pro období do 29. září, druhá pak od 30. září a později.

Koeficient vyměřovacího základu

Dalším ukazatelem je výše koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Pro potřeby výpočtu starobního důchodu se sčítají za každý kalendářní rok dosažené výdělky, které se násobí předem daným koeficientem. Například přepočítávací koeficient nutný pro odchod do důchodu v roce 2012 za rok 1986 činí 8,4807. Pro rok 2011 je tento koeficient stanoven na 1,0000. Koeficienty mají od roku 1986 klesající tendenci.

Do budoucna bude redukční hranice důležité sledovat, neboť je politici mohou snížit pod číslo jedna, což by znamenalo, že ze svých příjmů získáte nižší základ pro výpočet starobního důchodu.

Pravidla pro zvyšování důchodů

Jestliže odcházíte do důchodu po 1. lednu, bude se na vás vztahovat všechna zvyšování důchodu k 31. prosinci předchozího roku.

Toto je pouhý drobný výčet toho, co je pro výpočet důchodu podstatné. Kromě toho je klíčové i to, jak velké příjmy jste během života měli.