Rentiér

Rentiér je člověk, kterému plynou finanční prostředky z pronájmu movitého, nemovitého a finančního majetku.

Pasivní příjem

Uvěřit na pasivní příjem je podobné, jako věřit na čerty a vodníky. Krásná pohádka pro ty, kteří nechtějí vyrůst.

Budujeme rentu

Hlavní zásady pro budování renty se dají shrnout do několika univerzálních postřehů. Stačí si je osvojit a máte nakročeno k rentě.

Čerpání renty

Víte, jak naložíte s finanční rezervou, kterou jste během života vytvářeli? Na čerpání renty proto jděte s námořnickou rozvahou.

Doživotní renta

Doživotní renta se třeba od běžného starobního důchodu liší tím, kdo ji vydává. Zatímco starobní důchody jsou plně v režii státu, doživotní renta naopak v rukou člověka, který jí získává.

Přihlaste se k odběru novinek