reklama

Rentiér

Rentiér je člověk, kterému plynou finanční prostředky z pronájmu movitého, nemovitého a finančního majetku.