reklama

Jistota druhého příjmu

redakce dne 13. 10. 2023 - 00:00

Druhý příjem vám dodá životní jistotu. Společně s finanční rezervou tvoří vítanou diverzifikaci vaší nezávislosti.

V odpovědném finančním plánování má finanční rezerva jasné místo. Její velikost je přímo úměrná tomu, jak dlouho dobu chcete s její pomocí překonat případný výpadek příjmů. Nevýhody finanční rezervy jsou dvě. Její vytvoření je běh na delší trať a její vyčerpání je rychlejší než se nadějete. Kromě samotné rezervy je dobré mít i dodatečné zdroje příjmů.

Buffer, polštář v podobě pravidelně přitékajících peněz jako je třeba nájem z bytu z drobného podnikání.

Jak by měl vypadat druhý příjem?

Zdroj druhého příjmu by vás neměl přespříliš zatěžovat. Dobré je menší rozsah úvazku, ideálně na nižší desítky hodin měsíčně. Kladem je ičaření za hodinovou taxu s vyšším základem. Jste-li profesionál v libovolném oboru, může se hodinovka pohybovat i přes tisíc korun. Poté stačí měsíčně fakturovat 20 nebo 30 hodin, abyste získali dodatečný zdroj peněz.

Druhý příjem má vliv i na váš hlavní příjem. Jakmile dojde k jeho výpadku, třeba dostáním výpovědi, má druhý příjem potenciál nahradit, byť částečně, výpadek prvního příjmu.

Nejvhodnějším typem druhého příjmu je pronájem. Finanční zdroje vám plynou pravidelně. Zároveň nejsou příjmy z pronájmu navázané na žádnou činnost a nezabírají vám drahocenný čas. Redakce finančního serveru investia.cz zná případy lidí, kteří kromě běžného zaměstnání mají příjem z pronájmu investičního bytu a zároveň pracují na živnostenský list, byť jejich příjem z nezávislé činnosti je spíše symbolický.

Příklady dobrého druhého příjmu

Příjem z pronájmu (byt, polnosti, garáž)
Příjem z malého podnikání
Příjem z autorských honorářů

Proč mít druhý příjem?

Druhý příjem neznamená druhou práci nebo brigádu pro udržení vašeho životního stylu. Jde pouze o druhý zdroj příjmů, jehož absence vás v aktuální životní situaci existenčně neohrozí. Dokážeme si představit, že dodatečné peníze získané nad rámec vašeho prvního příjmu, plynoucí například ze zaměstnání, vám zvýší pocit finanční bezpečnosti.

Druhý příjem čili buffer

Buffer z anglického překladu znamená tlumič, nárazník. My jsme si termín vypůjčili pro označení druhého příjmu. Při zapojení druhého příjmu a výpadku prvního, hlavního, dochází přes buffer k tlumení čerpání finanční rezervy pro udržení běžné životní úrovně. Získáte čas pro nahrazení prvního příjmu. V případě nestabilní situace na pracovním trhu lze prostřednictvím bufferu překlenout delší dobu bez hlavního příjmu.