reklama

Dlouhodobý investiční produkt

redakce dne 04. 08. 2023 - 00:00

Podpora pro finančně uvědomělé se jmenuje dlouhodobý investiční produkt. Pomáhá investovat napříč finančním trhem s jasným cílem získání daňového zvýhodnění a budocuího jednorázového výběru.

Stávajícím penzijním společnostem přibude konkurence. Vláda chce dotáhnout agendu po předchozím kabinetu a nabídnout dlouhodobý investiční produkt (DIP), který volně naváže na investiční penzijní účet. Myšlenka obou produktů je, že umožní lidem investovat na penzi ve více produktech najednou a s benefity jako je odečtení z daňového základu nebo příspěvek zaměstnavatelů.

Alternativa k penzijku a životku

DIP má být podle návrhu zákona alternativa ke stávajícím penzijním společnostem a životním pojišťovnám, které nabízí spořící nebo investiční produkty pro spoření na stáří. Daňově se tak DIP zařadí do stejné skupiny jako penzijní fondy a životní pojištění.

Odečtení ze základu daně bude u DIPu možné až do 48 tisíc korun ročně. Do stejného limitu patří i penzijní spoření a životní pojištění. Podmínkou pro získání odečtení ze základu daně bude využívání dlouhodobého investičního produktu nejméně deset let a držení celé hodnoty do věku 60 let aniž by si vybral část vkladů nebo výnosů.

Zaměstnavatelé budou moci přispívat zaměstnancům na DIP stejně jako nyní na penzijko a životko. Limit 50 tisíc korun ročně se nezvýší.

V rámci DIPuu nebude možné využívat státních příspěvků jako je tomu u penzijního spoření.

Jeden produkt, více investic

Dlouhodobý investiční produkt umožní investovat do více druhů aktiv. Typicky třeba do akcií, dluhopisů, otevřených podílových fondů, derivátů nebo investičních certifikátů. Pro investora, který chce vhodně diverzifikovat portfolio, se otevírá vějíř alternativ. Budoucí penzista získá možnost si namíchat vlastní portfolio z běžně nabízených investičních produktů.

Alternativní účastnický fond

Novinkou v nabídce penzijních společností bude rovněž alternativní účastnický fond, který bude mít volnější pravidla pro investiční strategie i poplatky. Přičemž druhy investic nebudou omezeny. Alternativní účastnické fondy budou moci investovat do nemovitostí, start-upů a dalších rizikovějších investičních forem.

Je dlouhodobý investiční produkt zapotřebí?

Až dosud bylo všechno růžové a krásné. Avšak dlouhodobý investiční produkt má dvě velká rizika, která neřeší úspory obyvatel v penzi. Prvním z nich je, že po ukončení investiční fáze nenastane období výplaty renty, avšak dojde k jednorázovému vyrovnání.

Hlavním smyslem spoření na stáří je, že během života v penzi získáte pravidelně předem stanovenou rentu s měsíční výplatou po dalších 20 let. Při jednorázové výplatě budou nashromážděné peníze použity k čemukoliv. Jednorázové vyrovnání neřeší budoucí propad životní úrovně, která staré lidi potká a pomocí renty jako dodatečného finančního zdroje by pokles úrovně dorovnali.

Druhé úskalí spočívá v komerční distribuci. Zatímco doplňkové penzijní spoření podléhá z hlediska poplatků státní regulaci, u dlouhodobého investičního produktu nic takového navrženo v zákonu není. Hrozí riziko, že lidé budou hromadně naváděni k založení nového DIPu bez ohledu na to, zda ho vůbec potřebují.

Místo dlouhodobého investičního produktu je zapotřebí zapotřebí zvýšit úložky v penzijním spoření. Motivace skrze vyšší státní příspěvky je dobrým začátkem.