reklama

Investiční penzijní účet přinese produktovou svobodu

redakce dne 16. 12. 2022 - 00:00

Zavedením investičního penzijního účtu dojde k produktové svobodě při zajištění na stáří. Odstraní se výhradní podpora dvou nynějších finančních produktů a rozšíří se na celý trh.

Investiční penzijní účet (IPÚ) je shodný jako dříve diskutovaný účet dlouhodobých investic. V obou případech jde o zrovnoprávnění zajištění na stáří nikoliv přes vybraný investiční instrument, nýbrž plošně do všech aktiv, které se pro vytváření rezervy na důchod vytvářejí. V praxi se pro běžného investora nic zásadního nemění.

Máte-li nyní sjednané doplňkové penzijní spoření nebo kapitálové nebo investiční životní pojištění, i nadále budete využívat daňových úlev a podpory ze strany státu. Pakliže vám libovolný z těchto dvou produktů nevyhovoval, můžete přes svůj investiční penzijní účet čerpat stejné výhody třeba při nákupech akcií, dluhopisů nebo burzovních fondů přes investiční platformy.

Zavedení IPÚ v roce 2024

Předběžný termín zavedení investičního penzijního účtu je rok 2024. K 1. lednu 2024 by měla nabýt účinnost novela zákona č. 256/2004 SB., o podnikání na kapitálovém trhu, která zavede nový produkt, a již zmíněný investiční penzijní účet. Nebýt covidové pandemie, byl by tento nástroj pro správu dlouhodobých investic již zavedený. Myšlenku na zavedení investičního penzijního účtu zasela již v roce 2015 Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

Investiční penzijní účet nebude žádným revolučním počinem, který by změnil možnosti na kapitálovém trhu. Přinese pouze rozšíření možnosti pro investování na stáří.

Až 98 tisíc ročně bez daňové zátěže

Pro státní rozpočet nepředstavuje zavedení nového instrumentu výraznější zátěž. Možnosti investičního penzijního účtu vychází ze současných benefitů jako jsou příspěvky zaměstnavatelů a možnost odpočtu z daňového základu.

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispět až 50 tisíc korun ročně do jejich investičního penzijního účtu. Malým bonusem je uplatnění této sumy jako daňově uznatelného nákladu, ze kterého se nebude muset odvádět daň z příjmu. Stejně je tomu i nyní. Pouze se možnosti příspěvků zaměstnavatelů omezují na penzijko a životko.

Zaměstnanci si mohou odečíst ze svého základu daně z příjmu každoročně až 48 tisíc korun. Stejně je tomu nyní při investování přes DPS a kapitálové nebo investiční životní pojištění.

Podmínka 60 let a 60 měsíců

I pro investiční penzijní účet bude platit stejná podmínka jako u současného doplňkového penzijního spoření, kterým je časový test. Finanční prostředky z IPÚ nepůjde vybrat před dosažením věku 60 let. Délka sjednání IPÚ bude muset činit 60 měsíců. Pokud by došlo ke zrušení investičního penzijního účtu, nesplnění podmínek a vybrání vložených finančních prostředků, vztahuje se na finanční zůstatek daň z příjmu.

Zavedením investičního penzijního účtu do české legislativy dojde k narovnání investičních možností a jejich rozšíření v podstatě do celého investičního trhu, ne jen do vybraných produktů.