reklama

Jak zjistit složený výnos portfolia

redakce dne 09. 02. 2024 - 00:00

Znáte procentní výkon vašeho finančního majetku? Negativní odpověď nevadí. Ukážeme vám, jak ho spočítat a k čemu se jeho znalostí hodí.

V jednom z předchozím příspěvku Ideální struktura finančního majetku jsme se zabývali vhodným rozdělením finančního majetku. Nyní se podíváme na složený výnos finančního portfolia.

Samotné banky, penzijní a investiční společnosti své klienty informují o výnosech, ale dělají to za celý fond a rok, bez rozdílu, kdy jste do investice nastoupili vy, coby investoři. Vstoupíte-li do investiční pozice v polovině roku, může být váš výnos ovlivněný předchozími nebo budoucími propady a výnosy.

Proč znát složený výnos?

Složený výnos se dobře poměřuje s inflací. Ta je vyjádřena jedním číslem a dá se s ní snadno srovnat. Přesto je vhodné uvést, že osobní míru inflace má každý člověk nastavenou odlišně. Záleží na jeho spotřebním koši. Pro orientační porovnání je inflační míra dobře využitelná. S konkrétní hodnotou složeného výnosu se lehce srovná.

Pro zjednodušení vycházíme z příkladu z článku Ideální struktura finančního majetku, ze kterého jsme si vypůjčili první rozdělení milionu korun. Stejně jako v onom příspěvku i my jsme pracovali s pravidelnou měsíční úložkou deset tisíc korun. Zbylé hodnoty, výnosy, jsme si vymysleli.

Meziroční vývoj hodnoty portfolia

Typ aktivaVýchozí částkaMěsíční úložkaRoční úložkaCelkově naspořená suma
Otevřené podílové fondy130 000 Kč3 000 Kč36 000 Kč181 000 Kč
Běžný účet150 000 Kč1 000 Kč12 000 Kč162 000 Kč
Penzijní produkt270 000 Kč3 000 Kč36 000 Kč323 000 Kč
Spořící účet, termínovaný vklad450 000 Kč3 000 Kč36 000 Kč506 000 Kč
Mezistav1 000 000 Kč10 000 Kč120 000 Kč1 172 000 Kč

Výpočty: investia.cz; Částky jsou zaokrouhleny

Z přiložené tabulky Meziroční vývoj hodnoty portfolia s největší pravděpodobností známe úrokovou sazbu u běžného účtu (nízká až žádná) a úrok na depozitech (spořící účet nebo termínovaný vklad) s pětiprocentní roční sazbou.

U otevřených penzijních fondů a penzijního produktu výnos neznáme. Byť penzijní společnosti přináší každoročně výnosy, stejně jako investiční společnosti, špatně se to však vztahuje ke konkrétní situaci.

Roční výnosy z milionu korun

Typ aktivaCelkově naspořená suma
(konec období)
Částka na začátku
období v Kč
Roční úložkaRozdíl
Otevřené podílové fondy181 000 Kč130 00036 000 Kč15 000 Kč
Běžný účet162 000 Kč150 00012 000 Kč0Kč
Penzijní produkt323 000 Kč270 00038 760 Kč14 240 Kč
Spořící účet, termínovaný vklad506 000 Kč450 00036 000 Kč20 342 Kč
Mezistav1 172 000 Kč1 000 000 Kč122 500 Kč49 500 Kč

Výpočet: investia.cz; Částky jsou zaokrouhleny

Tabulka Roční výnosy z milionu korun přibližuje celkově naspořenou sumu na konci období a její výchozí pozici. Pro zjednodušení si představme kalendářní rok začínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Roční úložka představuje vklady a investice střadatele. U penzijního produktu připočítáváme ještě maximální možnou státní podporu. Daňový bonus nebereme v úvahu.

Rozdíl získáme od celkově naspořené sumy po jednom roce, od kterého odečteme součet výchozího stavu a ročních úložek. V případě penzijního produktu zohledníme státní příspěvky. Rozdíl následně vydělíme celkově nainvestovanou sumou. V případě nejen otevřených podílových fondů bude vzoreček vypadat následovně:

Celkově naspořená suma - (částka na začátku období + roční úložka) = rozdíl
Převedeno do řeči čísel: 181 000 Kč - (130 000 Kč + 36 000 Kč) = 15 000 Kč

Procentní výnos získáme vydělením rozdílu a celkově naspořené částky
15 000 Kč /181 000 Kč = 8,28 procenta.

Stejným způsobem propočítáme další položky v tabulce finančního portfolia.

Jak by vypadala výkonnost uvedeného portfolia si prohlédněte v přiložené tabulce.

Roční výkonnost finančního portfolia

Typ aktivaCelkově naspořená sumaRozdílProcentní výnos
Otevřené podílové fondy181 000 Kč15 000 Kč8,29 %
Běžný účet162 000 Kč0Kč0,00 %
Penzijní produkt323 000 Kč14 240 Kč4,41 %
Spořící účet, termínovaný vklad506 000 Kč20 342 Kč4,02 %
Mezistav1 172 000 Kč49 500 Kč4,22 %

Výpočet: investia.cz; Částky jsou zaokrouhleny

Z tabulky Roční výkonnost finančního portfolia vyplývá nulové úročení u běžného účtu. Při snížení zůstatku do libovolného jiného produktu stávajícího portfolia by se zvýšil celkový výnos. Ten nyní dosahuje 4,23 procenta. V porovnání s desetiprocentní inflací za rok 2023 skončilo portfolio ve ztrátě šesti procent. Neviditelná inflační ruka snížila hodnotu portfolia o zhruba 70 tisíc korun.

Propad se dá dohnat mimořádnými investicemi nebo navýšením depozit. Pakliže neoplýváte penězi nazbyt, těžko dorovnáte ztrátu vyšších desítek tisíc korun.

Výsledný výnos je lehce podvážený o desetinky procentního bodu. Určovat výnos z průběžně ukládaných částek je úkol hraničící se sisyfovským pedanstvím.

Spořící účet nebo termínovaný vklad překvapí nižším výnosem, než je výše avizovaných pět procent. Vlivy působící na tento stav jsou dva. Za prvé jsme počítali s 15procentním zdaněním, který banka nebo družstevní záložna automaticky strhne při přípisu úroku, v našem případě měsíčním. Druhým promítnutým vlivem je průběžné každoměsíční ukládání třisícových úložek. I přes měsíční složený úrok roste výnos pomalu. Pět procent z původní částky 450 tisíc korun je po očištění daně z příjmu 19 125 korun.

Celkově se dá o uvedeném finančním portfoliu tvrdit, že je konzervativně vyvážené. V investicích je zainvestováno 504 tisíc, což je necelá polovina z jeho hodnoty. Depozita drží 56,9 procent, součtem 668 tisíc korun.

Proč držet vyšší objem depozit?

Neznámou je otázka, z jakého důvodu je v portfoliu tak vysoký objem depozit. Jednou z odpovědí může být například přirozená neochota riskovat, případně záměr o blízkém větším nákupu. Pakliže by spořící část portfolia byla držena bez jakéhokoliv důvodu, nabízí se varianta o jejím částečném rozpuštění do výnosnějších aktiv, v našem případě do otevřených podílových fondů. Alternativou k fondům je dlouhodobý investiční produkt nebo investiční platforma, kam by se dala během několika let přesměrovat část finanční rezervy.