reklama

Znáte váš odhad výše starobního důchodu?

redakce dne 12. 01. 2024 - 12:00

Všechny budoucí důchodové valorizace se nevyrovnají znalosti jednoho čísla, které je pro vaše stáří klíčové. Tím číslem je odhad výše starobního důchodu, který jednou získáte od České správy sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve svém online e-portálu umožňuje sociálním pojištěncům nahlížet do informací, které o vás správa má k dispozici. Dozvíte se tak základní informace o svém budoucím starobním důchodu. Dobrý nástroj pro odpovědnou přípravu, potažmo pro doplnění informací, které ČSSZ nemusí mít k dispozici.

Projděme si základní ukazatele, se kterými se lze na e-portálu ČSSZ setkat.

Odhad výše starobního důchodu

Jedno číslo zobrazuje potenciální výše vašeho starobního důchodu. Ač jde pouze o informativní záležitost, neboť finální výpočet spočítá ČSSZ v rámci vaší žádosti o starobní důchod, je to silný nástroj, který vám pomůže získat představu, jak si stojíte. Pomocí důchodových statistik snadno zjistíte, jak vysoký je váš budoucí starobní důchod s ohledem na stávající starobní důchodce.

Výše starobního důchodu z přehledu je ovlivněný neevidovanou dobou studia, vojenské nebo civilní služby, případně zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti z předchozích dvou let. Vše se dá snadno aktualizovat a doplnit.

Datum dosažení důchodového věku

Datum uvádí, kdy dosáhnete věku pro řádný sólo starobní důchod. Den a měsíc připadají vaše narozeniny.

Celkový počet získaných roků a dnů pojištění

Doba pojištění znamená, kolik roků a dnů máte pokryto pro výpočet starobního důchodu. Druhým přidruženým ukazatelem je z toho náhradní doba pojištění, která opět v letech a dnech ukazuje, jaké byly vaše dosavadní náhradní doby pojištění. Například studium, základní vojenská služba, podpora v nezaměstnanosti apod.

Kolik doby do potřebných 35 let pojištění chybí?

V tomto ukazateli se vám dopočte, kolik let a dnů pojištění chybí. Přičemž doba 35 let je nyní daná ze zákona jako minimálně potřebná pro získání starobního důchodu.

Tímto jednoduchým přehledem získáte představu, jak si stojíte ohledně budoucího čerpání starobního důchodu.