reklama

Proč jsou akcie vhodnější než dluhopisy?

redakce dne 22. 03. 2024 - 00:00

Investovat raději do akcií nebo dluhopisů? Proč je vhodnější zvolit akcie před dluhovými cennými papíry? Jaké jsou hlavní rozdíly?

Firemní dluhopisy se v českém investičním prostředí značně rozšířily. Ač jsou jejich výnosy atraktivní nelze je pro běžného investora s čistým svědomím doporučit. Otazníků okolo nich je celá řada. Proti konkurenci akcií obstojí málokterý dluhopis.

V článku se budeme zabývat korporátními, firemními dluhopisy. Státní dluhopisy jsou specifické a pro potřeby tohoto příspěvku se jimi nebudeme zabývat.

Jedna akciová společnost, tři investiční příležitosti

Akciová společnost může své investory odměnit třemi způsoby. Dva jsou navázané na držení akcií, třetí možnost se obejde bez jejich vlastnictví. První formou je rostoucí hodnota akcií, nejčastěji veřejně obchodovaných na burzách. Tady platí tradiční kupecké pravidlo levně koupit, draze prodat. Druhým způsobem získání finančního prospěchu jsou dividendy, které představují podíl na zisku akciové společnosti. Třetím způsobem jsou dluhopisy.

Při špatném hospodaření společnosti nezískáte žádný výnos, ať už je v podobě dividendy nebo úrokového kupónu.

Nákup a prodej akcií za účelem získání kladného rozdílu z této transakce se rovná menší magii se spoustou proměnných. Pro budování dlouhodobého investičního portfolia nelze tento krátký spekulativní proces příliš doporučovat.

Dividendové akcie

Vhodnějším způsobem pro získání pravidelného příjmu z držení cenných papírů, akcií, jsou takové tituly, které pravidelně vyplácejí dividendy. V zahraniční existují indexy nazvané dividendoví aristokraté, podle nichž se investor snadno zorientuje.

Výhodou dividend je, že se rozdělují na základě ekonomické výkonnosti společnosti. Když se firmě nedaří, projeví se to jednak poklesem hodnoty jejích akcií obchodovaných na burze, ale i snížením výplatního poměru dividend vůči čistému zisku. Případně nevyplácení dividend za dané hospodářské období. Rozhodnutí je záležitostí každoročních valných hromad akcionářů.

Akcionář, i ten nejdrobnější z nejdrobnějších držící třeba jen jednu akcii, má stále v rukou přepočtenou část majetku společnosti. Dokud jí neprodá, stále může doufat v budoucí zlepšení a zvýšení její hodnoty a výplaty dividend.

Dluhopisy jako příslib výnosu

Oproti tomu firemní nebo korporátní dluhopisy jsou příslibem výnosu. Emitenti, tj. společnosti které je vydávají, slibují v investičním prospektu, že dodrží nabídku a vyplatí za budoucí období dané výnosy.

Dluhopis je dluhový cenný papír a výnosem pro držitele dluhopisu je v podstatě výplata úroku z úvěru. Tady bývá kámen úrazu. Společnost může přecenit budoucnost a potenciálním investorům přislíbit vyšší výnosy než bude odpovídat reálnému tržnímu výkonu. Nacenění vypláceného budoucího úroku se děje buďto z vyššího očekávání o ekonomickém výkonu. Druhým důvodem vedoucího většinou k selhání je nekalý úmysl o získání finančních zdrojů nereálnými sliby.

V obou případech firemného investování, akcií nebo dluhopisů, jde o důvěru ve zhodnocení volného kapitálu. Dluhopisy jsou často spojovány s jistotou výplaty. Neznalejší investoři a investorky snadněji zamění dluhopisy za termínované vklady, kterými však ve skutečnosti nejsou.