reklama

Důchody do pěti tisíc pobírá méně lidí než mezi 40 až 50 tisíci korunami

redakce dne 02. 02. 2024 - 00:00

Přes polovinu starých lidí pobírá starobní důchod pohybující se okolo průměru 20 tisíc korun. O trochu více seniorů pobírá důchod mezi 40 až 50 tisíci než jejich protějšků s důchodem do pěti tisíc korun.

Důchodové statistiky představují inspirativní pohled na finanční stránku českých seniorů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala statistiku vyplácených důchodů platnou k 31. prosinci 2023. Informace v článku zachycuje stav, který platil závěrem loňského roku.

Průměrný sólo starobní důchod činil v loňském roce 20 264 korun. Průměr za souběh více důchodů vyplácených jednomu seniorovi byl 22 466 Kč.

Pozitivní zprávou je, že méně než průměrný důchod pobírá zhruba 45 procent starších lidí. Při průměru důchodů v souběhu (22 466 korun) se zvýší počet lidí, kteří pobírají méně než uvedenou sumu. Koncem minulého roku jich byly tři pětiny (63 procent ze všech starobních důchodců.

Počty vyplácených důchodů a jejich výše

Měsíční výše důchoduPočet poběratelů důchodcůProcento poběratelů důchodů
1 Kč – 4 999 Kč8 9260,38 %
5 000 Kč – 5 999 Kč2 4800,10 %
6 000 Kč – 6 999 Kč4 3840,18 %
7 000 Kč – 7 999 Kč5 0250,21 %
8 000 Kč – 8 999 Kč6 7350,28 %
9 000 Kč – 9 999 Kč8 2800,35 %
10 000 Kč – 10 999 Kč11 8520,50 %
11 000 Kč – 11 999 Kč15 4850,65 %
12 000 Kč – 12 999 Kč21 0210,89 %
13 000 Kč – 13 999 Kč31 2271,32 %
14 000 Kč – 14 999 Kč51 6592,18 %
15 000 Kč – 15 999 Kč84 2753,55 %
16 000 Kč – 16 999 Kč118 9345,02 %
17 000 Kč – 17 999 Kč164 3056,93 %
18 000 Kč – 18 999 Kč205 7188,68 %
19 000 Kč – 19 999 Kč237 67710,02 %
20 000 Kč – 20 999 Kč263 64111,12 %
21 000 Kč – 21 999 Kč269 97211,39 %
22 000 Kč – 22 999 Kč243 67810,28 %
23 000 Kč – 23 999 Kč189 0857,97 %
24 000 Kč – 24 999 Kč129 1405,45 %
25 000 Kč – 25 999 Kč100 0344,22 %
26 000 Kč – 26 999 Kč57 6722,43 %
27 000 Kč – 27 999 Kč37 8421,60 %
28 000 Kč – 28 999 Kč24 9241,05 %
29 000 Kč – 29 999 Kč17 1120,72 %
30 000 Kč – 39 999 Kč49 9432,11 %
40 000 Kč – 49 999 Kč8 9370,38 %
50 000 Kč – 59 999 Kč9940,04 %
60 000 Kč – 69 999 Kč1910,01 %
70 000 Kč a více930,00 %
Celkem2 371 241100 %

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

V tabulce jsou zachyceny veškeré vyplácené přímé důchody včetně souběhů s pozůstalostními důchody. Invalidní důchody a jejich souběhy s pozůstalostními důchody tabulka neobsahuje. Ano, je to krkolomně komplikované vysvětlení.

Z tabulky nás v redakci finančního serveru investia.cz zaujaly dvě skupiny vyplácených důchodů. Skupina pohybující se okolo aktuálního průměru 20 tisíc. Druhá skupina byla s důchody nad 30 tisíc korun. Necháme na pečlivém čtenáři, aby si udělal obrázek o tom, jak moc vysoké jsou nyní vyplácené starobní důchody.

Nejčastěji vyplácené důchody

Starobní důchody (rozmezí v Kč)Počet poběratelů důchodů  (k 31. 12. 2023)V procentech
17 000 Kč až 17 999 Kč164 3056,93 %
18 000 Kč až 18 999 Kč205 7188,68 %
19 000 Kč až 19 999 Kč237 67710,02 %
20 000 Kč až 20 999 Kč263 64111,12 %
21 000 Kč až 21 999 Kč269 97211,39 %
22 000 Kč až 22 999 Kč243 67810,28 %
Celkem1 384 99158,41 %

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Budeme-li počítat s rozmezím 21 tisíc korun a vyšším, pobírá vyšší než je nyní průměrný důchod (20 264 Kč) zcela určitě 55 procent důchodců. Oproti tomu vyšší mzdu než je průměr pobírá na dvě pětiny zaměstnaných osob. Srovnávat průměrný sólo starobní důchod s průměrnou mzdou je jako srovnávat jablka s hruškami.

Ani dvacetitisícový starobní důchod nemusí být pro staršího člověka žádné terno. Žije-li sám v nájemním bytě ve větším městě, může většinu důchodu vynakládat na bydlení a pro běžný život mu zůstává méně peněz. Případně může starobní důchod kombinovat se sociálními dávkami jako je příplatek za bydlení.

Důchody nad 30 tisíc korun

Starobní důchody (rozmezí v Kč)Počet poběratelů důchodů  (k 31. 12. 2023)V procentech
30 000 Kč – 39 999 Kč49 9432,11 %
40 000 Kč – 49 999 Kč8 9370,38 %
50 000 Kč – 59 999 Kč9940,04 %
60 000 Kč – 69 999 Kč1910,01 %
70 000 Kč a více930,00 %
Celkem60 1582,54 %

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Jak mít vyšší důchod?

Pro získání starobního důchodu je nutné splnit dva základní požadavky. Prvním je doba, z níž plyne sociální pojištění. Druhý požadavek vede k získání co možná nejvyšších příjmů během ekonomicky aktivního života.

Vyšší důchody mají zaměstnanci s vyššími příjmy, které jsou mnohdy násobky průměrné mzdy. Oproti tomu živnostníci (osoby samostatně výdělečně činné) mnohdy zbytečně tratí za pomyslnou svobodu, když jejich podnikání vykazuje znaky závislé činnosti.