reklama

Penzijko: Změna státních příspěvků

redakce dne 16. 06. 2023 - 00:00

Vláda s ohledem na schodek veřejných financí upravila parametrické údaje penzijního spoření. Vyslala jasný signál, že na penzi si musí lidé spořit více.

Pro pořádek uvádíme základní poučení. Informace uvedené níže vychází z vládního plánu pro úpravu doplňkového penzijní spoření a penzijního připojištění, který musí projít legislativní radou a následně zamíří do Parlamentu ČR pro obvyklé schvalovací kolečko v podobě poslanecké sněmovny a senátu. Nakonec zákon podepíše prezident. Když se nikde nic nezasekne, bude vše níže uvedené platit od ledna 2024 a bude se týkat všeho od tohoto data, žádná retrospektiva nás nečeká.

Spoříte-li si nyní méně než 1 150 korun měsíčně, sníží se vám od ledna 2024 státní příspěvek. Zároveň státní příspěvek od příštího roku dostanete tehdy, budete-li si spořit nejméně 500 korun. Nynější tři stovky přestanou být ohodnocené státními penězi. Maximální možný státní příspěvek se bude vztahovat na měsíční úložky ve výši 1 700 korun. Nyní získáte maximální státní příspěvek ve výši 230 korun na tisíc korun, což představuje 23 procent.

Nově se zavádí pravidlo, že státní příspěvek na penzijní spoření bude dosahovat 20 procent z každé částky přesahující 500 korun až do 1700 Kč. Rozsah státních příspěvků bude od 100 do 340 korun, proto oněch 1 700 Kč.

Dobrou zprávou je, že stát dá zodpovědnějším daleko vyšší částku, než je tomu nyní, kdy je u tisícikoruny jen 230 korun. Jinými slovy, nově nastavené státní příspěvky vycházejí lépe pro bonitnější a uvědomělejší osoby s vyššími příjmy.

Změnu ve výši státních příspěvků zachycuje přiložená tabulka.

Nové a stávající státní příspěvky na penzijní spoření

Měsíční úložkaStátní příspěvek od 2024Státní příspěvek nyní
300 Kč0 Kč90 Kč
400 Kč0 Kč110 Kč
500 Kč100 Kč130 Kč
600 Kč120 Kč150 Kč
700 Kč140 Kč170 Kč
800 Kč160 Kč190 Kč
900 Kč180 Kč210 Kč
1 000 Kč200 Kč230 Kč
1 100 Kč220 Kč230 Kč + sleva na dani
1 200 Kč240 Kč230 Kč + sleva na dani
1 300 Kč260 Kč230 Kč + sleva na dani
1 400 Kč280 Kč230 Kč + sleva na dani
1 500 Kč300 Kč230 Kč + sleva na dani
1 600 Kč320 Kč230 Kč + sleva na dani
1 700 Kč340 Kč230 Kč
1700 Kč a více340 Kč + sleva na dani230 Kč + sleva na dani

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: investia.cz

Staří lidé o státní příspěvek přijdou

Státní příspěvek se naopak nebude vyplácet seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň si spoří. Oblíbená finanční kratochvíle seniorů spočívá v pětiletých investičních cyklech, kdy je penzijko považováno za kratší a výnosnější stavebko. Nyní si takto spoří na penzi 750 tisíc starých lidí pobírající starobní důchod.

Minimální doba spoření se zvýší

Aktualizací stávajícího zákona o penzijním spoření se zvýší i délka minimální doby nutné pro spoření z aktuálních pěti let na budoucích deset let.

Roční daňové odpočty nově

Změna nastane i v limitech pro roční daňové odpočty. Nově bude celkový limit na všechny daňové podporované produkty činit 48 tisíc korun. Dosud byla tato částka rozdělena na 24 tisíc pro penzijní spoření a 24 tisíc korun pro životní pojištění s rezervotvornou složkou.

Pro maximalizaci daňových odpočtů bude nově potřeba měsíčně odložit čtyři tisíce korun měsíčně (48 tisíc korun ročně). Vaše příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření budou muset přesáhnout částku 20 400 korun, abyste mohli uplatnit daňový odpočet z daně z příjmu. Nově získáte daňový bonus ve výši 4 140 korun ((48 000 - 20 400) x 15 % daň z příjmu).

Podle stávajících pravidel je daňová úspora ve výši 3600 korun ((36 000 - 12 000) x 15 %).

Za 48 tisíc získáte 17 procent navíc od státu

Abyste od státu získali maximální možný finanční efekt spočívající v součtu státních příspěvků a odpočtu z daní z příjmu je dobré odložit nejméně 4 000 korun měsíčně (48 tisíc korun ročně) a získáte 685 korun měsíčně (8 220 Kč ročně) což je krásných 17,2 procenta ročně navíc od státu.

Nyní činí kombinace státních příspěvků a daňové slevy 6 360 korun z částky 36 tisíc korun, což je 17,6 procenta ročně.