reklama

Daň z příjmů

redakce dne 24. 08. 2010 - 17:54

Každý občan nebo firma musí ze svých příjmů odvádět daně. V současně době platí fyzická osoba sazbu daně ve výši 15 procent, firmy pak 19 procent.

Téměř každá lidská činnost, která je vyvíjena za peníze, podléhá zdanění. Sazba daně je konečným nástrojem, jak stát získává peníze do státního rozpočtu. Kromě toho nabízí i různé „benefity“ v podobě daňových paušálů nebo slev na daních.

Daně z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob platí každá osoba, která měla za určité období, nejčastěji jde o kalendářní rok, nějaké příjmy. Daň z těchto příjmů je stanovená jednotně a to sazbou 15 procent.

Daň z příjmů platí jak zaměstnanci, tak i podnikatelé. Rozdíl mezi zaměstnancem a podnikatelem je ten, že za zaměstnance odvádí daň z příjmů jeho zaměstnavatel. Podnikatel pak odvádí daně z příjmů státu prostřednictvím finančních úřadů. Jestliže zaměstnanec ještě podniká odvádí daně ze své podnikatelské činnosti státu přímo.

Z čeho se platí daň z příjmů

Podnikatelé, ale i zaměstnanci mohou platit daň z příjmů z níže uvedených činností

  • příjmy z podnikání a jiné podnikatelské činnosti
  • pronájem movitých nebo nemovitých věcí
  • z výkonu autorských práv
  • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
  • příjmy z kapitálového majetku

Jak si lze snížit daň

Daň z příjmů si lze snížit několika způsoby. Jedním z nich je použít slevy na poplatníka. Pro rok 2012 je tato základní sleva stanovena na 2070 korun za měsíc. Další slevy na dani přibližuje tabulka.

Slevy na dani platné pro rok 2011 a 2012

Slevy na dani 2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23 640 24 840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24 840 24 840 neuplatňuje se
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 2 520 210
Invalidní důchod III. stupně 5 040 5 040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 16 140 1 345
Student 4 020 4 020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11 604 13 404 1 117
– maximální daňový bonus 52 200 60 300 5 025
– minimální daňový bonus 100 100 50

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Zpracování: investia.cz

Daně se však nevztahují na všechny příjmy, ale jen na jejich poměrnou část. Jestliže podnikatel uplatní tzv. daňový paušál, může si od svých příjmů odečíst předem danou procentní sazbu, která tvoří jeho náklady. Toto je vhodné zejména pro ty, kteří nevytvářejí příliš vysoké náklady (např. novináři, daňoví poradci, finanční poradci apod.).

Přehled daňových paušálů v roce 2011

80 procent – z řemeslných příjmů a z příjmů z podnikání v zemědělství;
60 procent – z volných, vázaných a koncesovaných živností;
40 procent – z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti;
30 procent – z příjmů z pronájmu neprovozovaného podnikatelem.

Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů právnických osob platí firma ze svých podnikatelských aktivit. Jednotná sazba daně je 19 procent.