reklama

Důchody 2024: Jak vysoké budou starobní důchody

redakce dne 27. 10. 2023 - 00:00

V metodice výpočtu starobních důchodů dojde v roce 2024 ke dvěma faktickým změnám - zvýšení základní výměry a změna redukčních hranic.

Základní výměra důchodu bude od nového roku 2024 činit 4 400 korun. Tuto částku dostane každý starobní důchodce, který pobírá starobní důchod nebo mu během následujícího roku vznikne nárok na starobní důchod.

I nadále bude na výši starobního důchodu záležet na době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Bez dostatečně dlouhé doby v produktivním věku a co nejvyšších příjmech to ani v roce 2024 nepůjde.

Osobní vyměřovací základ

Výpočet osobního vyměřovacího základu vychází z hrubé mzdy. Klíčový pro výpočet vyměřovacího základu jsou příjmy, z nichž bylo uhrazeno sociální pojištění v letech 1986 až 2023. Veškeré příjmy, ze kterých se neplatilo sociální pojištění, jako je třeba dohoda o provedení práce, vypadávají z výpočtu. Pro Českou správou sociálního zabezpečení jsou prostě neviditelné.

Základní a procentní výměry důchodů

Základní výměra důchodu se zvýší z letošních 4040 korun o 360 Kč na 4 400 Kč v roce 2024. Činí tak deset procent z průměrné hrubé mzdy. Dlouhou dobu byla základní výměra pouze devět procent. Dostanou ji všichni staří lidé, kteří pobírají starobní důchod.

Procentní výměra důchodu je závislá na příjmech a doby pojištění, včetně tzv. vyloučených dob (základní vojenská služba, péče o dítě apod.). Minimální částka procentní výměry je 770 Kč.

Minimální starobní důchod při splnění doby pojištění bude v roce 2024 činit 5170 korun.

Redukce osobního vyměřovacího základu

Konečnou výši starobního důchodu ovlivňují redukce osobního vyměřovacího základu. Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně využívá dvě redukční hranice. První redukční hranice se do osobního vyměřovacího základu započítává ze sta procent, druhá pak z 26 procent.

První redukční hranice osobního vyměřovacího základu je 19 346 korun, druhá 175 868 Kč. Za každý získaný rok pojištění činí 1,5 procenta z výpočtového základu z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Příklad modelového výpočtu důchodu

Felix půjde do starobního důchodu v roce 2024. Během života odpracoval 42 let a 53 dnů, což je jeho doba pojištění. Do výpočtu se počítají pouze celé odpracované roky, tudíž 42 let.

Felix měl průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky 53 210 korun, která se stala podkladem pro jeho osobní vyměřovací základ.

Hrubá mzda se rozdělí do dvou redukčních hranic. První redukční hranice činí 19 346 Kč, druhá 8 805 Kč (26 procent z rozdílu 33 864 Kč). Výpočtový základ je součet obou redukovaných částek: 28 151 Kč. Ten se vynásobí koeficientem 1,5% krát 42 odpracovaných let, což je 63 procenta. Felixovo procentní výměra starobního důchodu bude činit 17 736 korun. K ní se připočítá pevná výměra 4 400 Kč. Starobní důchod bude Felix pobírat ve výši 22 136 Kč.

Pro zjednodušení jsme u Felixe nepočítali s vychovanými dětmi ani vyloučenými dobami.