reklama

Starobní důchod

redakce dne 21. 02. 2011 - 22:21

Získání starobního důchodu závisí na několika podmínkách, které musejí být splněny současně.

Starobní důchod získá každý občan České republiky, který byl během svého života důchodově pojištěn, respektive za něho jeho zaměstnavatel platil sociální pojištění. Důchodové pojištění si platí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Starobní důchod může získat i cizinec, který na území ČR žil a odváděl příslušné odvody.

Starobní důchod se dělí na řádný starobní důchod a předčasných starobní důchod.

Řádný starobní důchod

Na řádný starobní důchod má nárok každá fyzická osoba, která získala potřebnou dobu pojištění a zároveň dosáhla potřebného důchodového věku. Žádat o důchod lze až pět let zpětně. Obecně se doporučuje, aby člověk, který chce od státu pobírat starobní důchod, začal kompletovat podklady pro žádost o důchod již rok před samotným odchodem do důchodu.

Předčasný důchod

Do důchodu lze odejít i předčasně a to i v případech, kdy žadatel nesplňuje délku pojištění a minimální důchodový věk. Nutno podotknout, že odchodem do předčasného důchodu bude důchod krácen. O předčasný důchod nelze žádat zpětně. Dále není možné, aby si budoucí předčasný penzista „předplatil“ sociální pojištění dopředu.

Potřebný věk odchodu do důchodu

Odchod do důchodu je podmíněn i z hlediska pohlaví. Muži odcházejí do důchodu později než ženy. U žen se rozhoduje podle počtu vychovaných dětí. Bezdětná žena jde do důchodu v pozdějším věku, než žena, která porodila a vychovala jedno až čtyři děti. Současně počet čtyř dětí je maximální. Jestliže žena měla dětí pět, tak pátý potomek již neovlivní ženin odchod do důchodu.

Nutné pojistné doby

Kromě potřebného věku, je odchod do důchodu u mužů i žen podmíněn i délkou pojistné doby. Ta se navíc každým rokem prodlužuje. Pokud vás čeká odchod do důchodu až v roce 2018 a později, budete potřebovat délku pojistné doby 35 let. Jestliže jdete do důchodu v roce 2011, budete potřebovat 27 let pojištění. Do pojistné doby se kromě odvodů sociálního nebo důchodového pojištění započítávají i náhradní doby, jako je třeba studium, základní vojenská služba, péče o dítě nebo péče o bezmocnou osobu, doba nezaměstnanosti apod.

Výpočet důchodu

Výpočet starobního důchodu, stejně jako jeho vyplácení, má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato státní instituce si vyhrazuje dobu pro výpočet výše důchodu na čtyři měsíce. ČSSZ rovněž můžeme požádat o informativní list důchodového pojištění, ze kterého se lze dozvědět, jestli ČSSZ nechybí nějaké doby, jenž by mohly ovlivnit výši vypočteného starobního důchodu. Na základě tohoto informativního listu lze dohledat a doložit chybějící doby, případně tyto doby doplatit.