reklama

Odchod do důchodu (praktický průvodce)

redakce dne 23. 10. 2015 - 00:00

Odchod do důchodu je důležitým životním milníkem. Je proto vhodné odchod na odpočinek pečlivě naplánovat.
 

Životní zlom, tak hodnotí psychologové, sociologové, ale i samotní penzisté přechod mezi pracovním a důchodovým stavem. Údajně je mezi čerstvými důchodci vyšší riziko na destruktivní chování končící sebevraždou. Skupina penzistů není ze sociologického hlediska tak dobře zmapovaná jako zbylé skupiny obyvatel. Respektive důchodci patří pouze do jedné skupiny, přičemž žijí na časové ploše zhruba 40 let. Sociologie má pro lidi ve věku do 40 let zhruba šest skupin, kam řadí populaci. Na základě tohoto poznatku si lze lze udělat dostatečný obrázek o znalosti skupiny lidí, která patří životem mezi nejzkušenější.

Důchodová politika státu se z dlouhodobého hlediska vyvíjí. Proto podmínky pro získání důchodu v roce 2000 jsou odlišné, než je tomu nyní. S nejvyšší pravděpodobností se aktuální podmínky v následujících letech opět pozmění a v roce 2020 budou od těch současných s nejvyšší pravděpodobností odlišné. Čtěte také: Univerzální návod na odchod do důchodu do roku 2020

V tomto příspěvku se zaměříme na praktickou stránku odchodu do důchodu a probereme si následující pojmy:
Důchodový věk
Odpracovaná doba
Nárok na důchod
Kdy do důchodu
Výpočet důchodu
Žádost o důchod
Předčasný důchod a předdůchod
Úloha ČSSZ a OSSZ

Nárok na důchod

Nárok na získání důchodu a jeho odchodu na odpočinek je právo každého člověka žijícího v České republice. Jednotlivec se tak může rozhodnout, jestli na penzi odejde, případně bude čerpat důchod coby sociální dávku, na kterou mu po splnění patřičných povinností vzniká nárok. Mnohem horší je však situace, když nemáte nárok na důchod.

Pro získání důchodu je zapotřebí splnit dvě klíčové podmínky: patřičný věk a získat minimální dobu pojištění, která se též nazývá jako odpracovaná doba.

Důchodový věk

Detailnější informaci o důchodovém věku naleznete v tzv. důchodový tabulkách. V nich podle vašeho pohlaví, počtu vychovaných dětí a roku narození naleznete věk pro odchod do důchodu. Ten je často vyjádřen v režimu rok a měsíc. Před uplynutím tohoto vašeho věku do penze odejít nelze, stejně tak nezískáte ani nárok na výplatu důchodu. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchoduDůchodová kalkulačka
V naší důchodové kalkulačce snadno zjistíte, kdy vám vznikne nárok na odchod do důchodu v roce 2015 a později.

Doba pojištění

Doba pojištění, též odpracovaná doba, je taková doba, po kterou vznikal žadateli o penzi nárok na důchod. Z čistě technického hlediska pro přiznání důchodu je pro odchod do důchodu v roce 2016 doložit 32 let. Půjdete-li na odpočinek v roce 2018 a později, bude nutné doložit 35 let. Do doby pojištění patří jak odpracovaná doba, tj. doba po kterou jste si vy anebo váš zaměstnavatel přispíval v rámci důchodového (pro OSVČ) anebo sociálního pojištění (platí pro zaměstnance). Do doby pojištění patří ještě tzv. vyloučené doby což je vzdělávání po dosažení 18. roku života, výchova potomků, základní vojenská služba v případě mužů anebo třeba péče o staré rodiče. Vyloučených dob je více, my uvádíme jen ty nejběžnější. Čtěte také: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Žádost o důchod

O důchod můžete zažádat již v předstihu. Ve svých informačních materiálech uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, že žádost o důchod vyřídí do tří měsíců. V praxi jde o trochu kratší dobu. Z praktického hlediska je vhodné se začít zaobírat důchodem a náležitostmi žádosti v předstihu alespoň jednoho roku. Do žádosti o důchod se přikládá velké množství dokumentů, které zachycují prakticky celý studijní a profesní život žadatele. Čtěte také: Jak na žádost o důchod

Výpočet důchodu

Výpočtem důchodu se zabývají zaměstnanci působící na centrále ČSSZ v Praze. Jejich náplní práce je na základě došlých žádostí o důchod a přiložené dokumentace spočítat výši důchodu. Zároveň mají hlídací roli, neboť při nalezení nesrovnalostí kontaktují buďto příslušného pracovníka OSSZ, který byl kontaktní osobu mezi nimi a žádatelem anebo přímo žadatele o penzi. Výpočet důchodu se stanovuje individuálně na základě dodaných podkladů.

Kdy odejít do důchodu

Odejít do důchodu je čistě osobní záležitostí každého člověka. Vstupní věk je dán důchodovými tabulkami. Pomalu roste skupina pracujících důchodců, kteří i přes splnění podmínek pro vstup do penze a jejího čerpání se i nadále svému zaměstnání nebo podnikání. Jde vesměs o seniory, které jejich práce baví a mají pro ni vhodné podmínky i ze strany zaměstnavatelů. Čtěte také: Kdy odejít do starobního důchodu?

Předčasný důchod a předdůchod

Až dosud jsme se bavili čistě univerzálně o odchodu do řádného starobního důchodu. Svůj význam mají i odchody předčasné, které je možné realizovat budťo do předčasného důchodu anebo předdůchodu. Oba instituty se od sebe výrazně liší. Předčasný důchod je v gesci ČSSZ, předdůchod je pak privátní záležitost, která spadá do oblati soukromých penzijních společností a pojišťoven.

Úloha ČSSZ a OSSZ

Vaším průvodcem v celé problematice odchodu do důchodu bude ČSSZ, respektive její okresní anebo městská pobočka. Zde získáte veškeré informace, žádosti a podporu při vyřizování celé agendy. Ještě je vhodné podotknout, že zatímco OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) má za úkol především připravit žádost o důchod tak, aby v ní bylo vše potřebné, ČSSZ se pak zabývá vlastním výpočtem důchodu na základě došlé dokumentace.