reklama

Valorizace důchodů 2018: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

redakce dne 07. 11. 2017 - 00:00

Nejméně 2 123 korun získá v Česku každý důchodce, který pobírá starobní důchod. Polovina seniorů dostane 2,7násobek a více z uvedené sumy.

 

Od ledna 2018 se zvýší všechny důchody. Navýšení penzí je dvojího druhu – základní výměra se zvýší o 150 korun, procentní výměra důchodu o 3,5 procenta. Valorizace penzí se dotýká jak standardních starobních důchodů, tak i těch předčasných, invalidních a pozůstalostních. V tomto článku se zabýváme pouze valorizací starobních důchodů. K navýšení důchodů dochází každoročně, pravidelně o několik set korun více než v předchozím roce.

Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Penze se zvýší všem, kterým byly přiznány až do konce roku 2017. Získáte-li první důchod letos v prosinci, bude od ledna 2018 již valorizovaný.

Základní a procentní výměra důchodů

Starobní důchody se skládají ze dvou částí – základní výměra a procentní výměry. Základní výměra pro rok 2017 je 2 550 korun. Procentní výměra není pevně vyjádřená a v celé řadě případů jde o větší část penze. Pro představu si uveďme příklad důchodce, který pobírá měsíční důchod ve výši 10 tisíc korun. Procentní výměra z této sumy bude 7 450 korun.

Čtěte také: Bez valorizace důchodů by čekaly seniory těžké časy

Procentní výměra důchodu je zásluhová, což znamená, že záleží na délce pojistné doby (zjednodušeně řečeno doby, po které senior pracoval) a na výši jeho příjmů. Redukční hranice důchodů nebudeme v tomto příspěvku popisovat.

V penzích platí stále zlaté pravidlo, které nahrává lidem pobírající nižší příjmy. Čím nižší příjmy, tím je poměr mezi čistou mzdou a jejich penzí vyšší. Průměrný důchod se proti průměrné mzdě pohybuje okolo 40 procent.

U procentní výměry je jediná jistota a to, že nemůže klesnout pod 770 korun měsíčně. Minimální možný starobní důchod činí 3 320 korun měsíčně (39 840 korun ročně). Podle uvedené valorizace by tak navýšení minimálního důchodu činilo 2 123 korun, které představuje zvýšení o 5,32 procenta. Čím vyšší důchod, tím se snižuje procentní vyjádření navýšení. Třeba průměrný sólo starobní důchod se zvýší jen o 4,01 procenta.

Zvýšení průměrného starobního důchodu

Průměrná výše sólo starobního důchodu je k 30. září 2017 podle České správy sociálního zabezpečení 11 828 korun. Pro snazší pochopení provedeme jeho rozpad na základní a procentní výměru.

Průměrný důchod: 11 828 Kč
Základní výměra: 2 550 Kč + fixní valorizace 150 Kč
Procentní výměra: 9 278 Kč + 3,5 procentní navýšení

Měsíční navýšení průměrného důchodu bude o 475 korun (ročně 5 700 Kč). Průměrný důchod se v roce 2018 zvýší o 4,01 procenta.

Čtěte také: Důchodový systém na scestí. Co bude dál?

V přiložené tabulce jsme propočítali, o kolik se zvýší starobní důchod v různých výších. Z výpočtu je patrné snižující se procentní zvýšení směrem od nejnižšího důchodu k tomu nejvyššímu.

Valorizace důchodů od 1. 1. 2018

2017 2018 Zvýšení v procentech
8 000 Kč 8 341 Kč 4,26 %
12 000 Kč 12 481 Kč 4,01 %
16 000 Kč 16 621 Kč 3,88 %
20 000 Kč 20 761 Kč 3,80 %
24 000 Kč 24 901 Kč 3,75 %

Zdroj: výpočet investia.cz

Související články o důchodech v roce 2018:

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Průměrný starobní důchod