Valorizace důchodů 2018: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Nejméně 2 123 korun získá v Česku každý důchodce, který pobírá starobní důchod. Polovina seniorů dostane 2,7násobek a více z uvedené sumy.

 

Od ledna 2018 se zvýší všechny důchody. Navýšení penzí je dvojího druhu – základní výměra se zvýší o 150 korun, procentní výměra důchodu o 3,5 procenta. Valorizace penzí se dotýká jak standardních starobních důchodů, tak i těch předčasných, invalidních a pozůstalostních. V tomto článku se zabýváme pouze valorizací starobních důchodů. K navýšení důchodů dochází každoročně, pravidelně o několik set korun více než v předchozím roce.

Čtěte také: Valorizace penze ve vlastní režii

Penze se zvýší všem, kterým byly přiznány až do konce roku 2017. Získáte-li první důchod letos v prosinci, bude od ledna 2018 již valorizovaný.

Základní a procentní výměra důchodů

Starobní důchody se skládají ze dvou částí – základní výměra a procentní výměry. Základní výměra pro rok 2017 je 2 550 korun. Procentní výměra není pevně vyjádřená a v celé řadě případů jde o větší část penze. Pro představu si uveďme příklad důchodce, který pobírá měsíční důchod ve výši 10 tisíc korun. Procentní výměra z této sumy bude 7 450 korun.

Čtěte také: Bez valorizace důchodů by čekaly seniory těžké časy

Procentní výměra důchodu je zásluhová, což znamená, že záleží na délce pojistné doby (zjednodušeně řečeno doby, po které senior pracoval) a na výši jeho příjmů. Redukční hranice důchodů nebudeme v tomto příspěvku popisovat.

V penzích platí stále zlaté pravidlo, které nahrává lidem pobírající nižší příjmy. Čím nižší příjmy, tím je poměr mezi čistou mzdou a jejich penzí vyšší. Průměrný důchod se proti průměrné mzdě pohybuje okolo 40 procent.

U procentní výměry je jediná jistota a to, že nemůže klesnout pod 770 korun měsíčně. Minimální možný starobní důchod činí 3 320 korun měsíčně (39 840 korun ročně). Podle uvedené valorizace by tak navýšení minimálního důchodu činilo 2 123 korun, které představuje zvýšení o 5,32 procenta. Čím vyšší důchod, tím se snižuje procentní vyjádření navýšení. Třeba průměrný sólo starobní důchod se zvýší jen o 4,01 procenta.

Zvýšení průměrného starobního důchodu

Průměrná výše sólo starobního důchodu je k 30. září 2017 podle České správy sociálního zabezpečení 11 828 korun. Pro snazší pochopení provedeme jeho rozpad na základní a procentní výměru.

Průměrný důchod: 11 828 Kč
Základní výměra: 2 550 Kč + fixní valorizace 150 Kč
Procentní výměra: 9 278 Kč + 3,5 procentní navýšení

Měsíční navýšení průměrného důchodu bude o 475 korun (ročně 5 700 Kč). Průměrný důchod se v roce 2018 zvýší o 4,01 procenta.

Čtěte také: Důchodový systém na scestí. Co bude dál?

V přiložené tabulce jsme propočítali, o kolik se zvýší starobní důchod v různých výších. Z výpočtu je patrné snižující se procentní zvýšení směrem od nejnižšího důchodu k tomu nejvyššímu.

Valorizace důchodů od 1. 1. 2018

2017 2018 Zvýšení v procentech
8 000 Kč 8 341 Kč 4,26 %
12 000 Kč 12 481 Kč 4,01 %
16 000 Kč 16 621 Kč 3,88 %
20 000 Kč 20 761 Kč 3,80 %
24 000 Kč 24 901 Kč 3,75 %

Zdroj: výpočet investia.cz

Související články o důchodech v roce 2018:

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Průměrný starobní důchod

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného