reklama

Průměrný starobní důchod v roce 2018

redakce dne 28. 02. 2018 - 00:00

Meziročně se průměrný starobní důchod zvýšil o 390 korun. Poskočila i další čísla, které v rámci důchodových statistik sledujeme.

Informace o důchodech pravidelně zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která se zabývá výběrem pojistného, výpočtem důchodů a jejich následným zasíláním.

Čtěte také: Jak vysoký bude můj důchod?

Průměrná výše starobního důchodu bez rozdílu pohlaví činila v roce 2017 přesně 11 850 korun. Meziročně se důchod zvýšil především o valorizaci. Průměrné zvýšení průměrného důchodu bylo o 390 korun z 11 460 Kč v roce 2016. Průměrný důchod v České republice plynule roste.

Důchody v roce 2019 naleznete v tomto příspěvku.

Průměrný důchod postupně roste . Předpokládáme, že v roce 2019 vzroste nejméně o 300 korun a bude činit mezi 12 200 až 12 450 korunami.

Starobní důchody pobíralo 2 403 933 osob, přičemž celkový počet důchodů – starobních, invalidních a pozůstalostních – bylo vypláceno celkem 3 508 301. ČSSZ posílala do zahraničí důchod 93 236 osobám.

Příprava na důchod netradičně:

Jak zhodnotit úspory
Vlastní bydlení jako jistota zázemí
Budujeme rentu

Výběr pojistného činil v minulém roce 405,3 miliardy korun, přičemž na důchody plynulo 404 miliardy korun. Starobní a další typy penzí jsou mandatorním výdajem, jejichž výplata je upravena zákonem.

Průměrná výše důchodu

Jak jsme již uvedli, průměrná výše starobního důchodu činila ke konci minulého roku 11 850 korun. Jde o důchod vyplácený bez rozdílu pohlaví. Důchody rozlišené podle pohlaví jsou vyšší pro muže, kteří loni průměrně pobírali 13 067 korun. Průměrná žena důchodkyně měla důchod 10 758 korun.

Čtěte také: Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod

Průměrná výše starobního důchodu v Kč

Bez rozdílu pohlaví 11 348 Kč 11 460 Kč 11 850 Kč  
Muži 12 551 Kč 12 662 Kč 13 076 Kč  
Ženy 10 302 Kč 10 402 Kč 10 758 Kč  

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Veškerá čísla zahrnují výplatu tzv. sólo starobních důchodů včetně důchodů předčasných, avšak očištěných od souběhů s pozůstalostními penzemi. Pozůstalostní důchody se k sólo důchodům přičítají. Důchodové statistiky by tak mírně zkreslily. Sólo pozůstalostních důchodů se ročně vyplatí 67 788 a dalších 612 338 dávek bylo vypláceno dohromady se starobním anebo invalidním důchodem.

Čtěte také: Odchod do důchodu není povinnost, ale možnost

Průměrné důchody v Praze a krajích

Neméně zajímavou statistikou jsou i vyplácené starobní důchody a jejich výše v jednotlivých krajích České republiky a hlavním městě Praze. Čím bohatší region, tím vyšší penze. Průměrný starobní důchod ve výši 12 646 korun získali důchodci v Praze. Druhý nejvyšší průměr je s 12 004 korunami ve Středočeském kraji. Naopak nejnižší penzi 11 496 Kč mají průměrně senioři v Olomouckém kraji.

Doporučené články:

Spořte snadno a rychle
Neodkládejte stokoruny, na důchod je to málo
Jaký je rozdíl mezi finanční rezervou a úsporami?
Rozjeďte vlastní byznys. Poradíme vám jak
Získejte od státu ročně až 10 000 Kč

Důchodci a důchody v Česku podle krajů

Kraj Počet důchodců Průměrná výše sólo starobního důchodu
starobní invalidní pozůstalostní muži ženy celkem
Hl. město Praha 267 951 32 174 6 593 13 767 Kč 11 737 Kč 12 646 Kč
Středočeský 285 441 47 547 8 113 13 235 Kč 10 856 Kč 12 004 Kč
Jihočeský 148 308 26 637 4 099 12 849 Kč 10 760 Kč 11 755 Kč
Plzeňský 133 451 25 438 3 198 12 960 Kč 10 736 Kč 11 797 Kč
Karlovarský 67 329 10 960 1 931 12 665 Kč 10 484 Kč 11 497 Kč
Ústecký 182 531 41 470 5 815 12 992 Kč 10 562 Kč 11 706 Kč
Liberecký 101 867 18 919 2 762 12 866 Kč 10 746 Kč 11 740 Kč
Královéhradecký 134 981 22 638 3 338 12 823 Kč 10 729 Kč 11 712 Kč
Pardubický 121 455 22 879 3 216 12 754 Kč 10 592 Kč 11 624 Kč
Vysočina 122 321 22 159 3 020 12 726 Kč 10 512 Kč 11 587 Kč
Jihomoravský 267 529 54 187 6 933 12 879 Kč 10 685 Kč 11 706 Kč
Olomoucký 149 202 23 537 4 389 12 634 Kč 10 504 Kč 11 496 Kč
Zlínský 138 929 25 759 4 073 12 830 Kč 10 571 Kč 11 629 Kč
Moravskoslezský 282 638 49 938 10 308 13 612 Kč 10 335 Kč 11 914 Kč
Celkem ČR 2 403 933 424 242 67 788 13 076 Kč 10 758 Kč 11 850 Kč

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: investia.cz

Česká správa sociálního zabezpečení obdržela v uplynulém roce 2017 celkem 206 955 nových žádostí o důchod. Z tohoto počtu bylo 18 079 žádostí s mezinárodním prvkem.

Související články o důchodech v roce 2018:

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Průměrný starobní důchod