reklama

Starobní důchod v roce 2018

redakce dne 22. 02. 2018 - 00:00

Zjistěte, zdá máte letos nárok na odchod do starobního důchodu a jaké musíte splnit podmínky pro jeho získání.

Pro odchod do starobního důchodu musíte splnit dvě základní podmínky: odpracovat dostatečný počet let a dosáhnout důchodového věku. Ten se liší pro muže a ženy. U žen pak závisí na počtu vychovaných dětí.

Věková podmínka

V roce 2018 může odejít do penze každý, kdo dosáhl daného důchodového věku:

 • Muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955;
 • Bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955;
 • Ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě;
 • Ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;
 • Ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři nebo čtyři děti;
 • Ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

V přiložené důchodové kalkulačce si můžete spočítat, za jak dlouho půjdete do penze. Výsledek je pouze orientační. Aktuálně platí strop pro odchod na odpočinek při dosažení věku 65 let. Nejde přitom o konečný věk odchodu do důchodu. Zcela určitě se bude hranice posouvat.

Čtěte také: Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod

Druhá podmínka: Odpracované roky

Odpracované roky jsou hovorovou podmínkou, odborně se nazývá doba účasti na důchodovém pojištění. Ta musí být dostatečně dlouhá, abyste na důchod dosáhli. Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění, které odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si důchodové pojištění hradí sami.

Složení sociálního pojištění

Jen ve zkratce připomeneme, že sociální pojištění se dělí na již zmíněné důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Právě důchodové pojištění tvoří dominantní složku sociálního pojištění. U OSVČ je povinné pouze důchodové pojištění, účast na nemocenském pojištění je pro ně nepovinné.

Čtěte také: Stoletníci: Jak ufinacovat dlouhý život v důchodu

Doba účasti na důchodovém pojištění je pro rok 2018 stanovena na 34 let. Nejméně může činit 30 let bez náhradních dob pojištění. Náhradní doba pojištění je období, po které jste nebyli plátci sociálního pojištění, což znamená, že jste nepracovali jako zaměstnanci nebo jako OSVČ. Přesto v očích státu jste v rámci náhradní doby pojištění odpracovali¨.

 • Péči o dítě do čtyř let věku;
 • Evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou vám náležela podpora v nezaměstnanosti;
 • Péči o blízkého závislého na péči;
 • Pobírání invalidního důchodu III. stupně invalidity;
 • Výkon základní vojenské služby;
 • Částečně se započítává studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole, před rokem 2010. Jde o prvních šest let studia po dosažení plnoletosti.

Náhradní doba se započítává v případě, že trvala alespoň jeden rok.

Čtěte také: Jak vysoký bude můj důchod?

Pakliže vám chybí více než rok důchodového pojištění a nepokryjí je ani náhradní doby pojištění, musíte pracovat dál. I přesto, že jste splnili věkovou podmínku. Výjimka se vás týká pouze tehdy, kdy vám zbývá odpracovat rok a méně. Zde se stačí přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění a chybějící rok, respektive pojistné, doplatit zpětně.

Důchod neznamená být bez práce

Máte-li možnost pracovat i v důchodu a neprovází vás přílišné zdravotní komplikace anebo jiné překážky, které by vám bránili dál vykonávat pracovní nebo podnikatelskou činnost, zvažte souběh vaší mzdy (nebo platu) a starobního důchodu. Čtěte také: Odchod do důchodu není povinnost, ale možnost

Související články o důchodech v roce 2018:

Tip » Valorizace důchodů: Zvýšení penze nejméně o dva tisíce korun

Tip » Jak na starobní důchod

Tip » Průměrný starobní důchod