reklama

Statistika výše důchodů

redakce dne 16. 03. 2018 - 12:18

Starobní důchod stabilně roste. Letos činil průměrný nárůst penze 900 korun, v roce 2020 se odhaduje přinejmenším o 700 korun. Přinášíme statistiku výše důchodů od roku 2000.

V posledních 18 letech se důchody zvýšovaly. Sestavili jsme statistiku jejich výše. Růst důchodů je nezanedbatelný. Zvyšování penzí je závislé na jednoduchém principu – každým rokem odcházejí na odpočinek senioři, jejichž průměrný příjem je o dost vyšší, než je průměrný důchod mezi všemi důchodci. Zároveň umírají nejstarší důchodci, kteří s největší pravděpodobností mají penze nižší, než kolik činí průměr. Tím se výše důchodů zvyšuje. Časem se z každého penzisty stává statistika. Především o tom, jak žijeme a jak velké důchody máme.

Statistika výše průměrného starobního důchodu od roku 2000 dodnes

Rok Průměrný důchod Muži Ženy
2020* 14 100 Kč 15 400 Kč 13 000 Kč
2019* 13 200 Kč 14 500 Kč 12 100 Kč
2018 12 418 Kč 13 683 Kč 11 281 Kč
2017 11 850 Kč 13 076 Kč 10 758 Kč
2016 11 460 Kč 12 662 Kč 10 402 Kč
2015 11 348 Kč 12 551 Kč 10 302 Kč
2014 11 075 Kč 12 259 Kč 10 050 Kč
2013 10 970 Kč 12 150 Kč 9 955 Kč
2012 10 778 Kč 11 948 Kč 9 782 Kč
2011 10 552 Kč 11 700 Kč 9 584 Kč
2010 10 123 Kč 11 240 Kč 9 189 Kč
2009 10 045 Kč 11 175 Kč 9 133 Kč
2008 9 638 Kč 10 715 Kč 8 784 Kč
2007 8 747 Kč 9 784 Kč 7 938 Kč
2006 8 187 Kč 9 157 Kč 7 431 Kč
2005 7 744 Kč 8 662 Kč 7 030 Kč
2004 7 270 Kč 8 133 Kč 6 600 Kč
2003 7 075 Kč 7 902 Kč 6 429 Kč
2002 6 833 Kč 7 622 Kč 6 213 Kč
2001 6 808 Kč 7 590 Kč 6 188 Kč
2000 6 292 Kč 6 995 Kč 5 729 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz

Poznámka: *) Odhad průměrných důchodů za roky 2019 a 2020

Z přiložené tabulky vyplývá jasný růst důchodů. Od roku 2000 do 2018 vzrostl téměř dvojnásobně. Totéž se dá říci i o růstu průměrné mzdy ve stejném období.

Dva průměry průměrného starobního důchodu

Starobní důchody se mohou poměřovat na základě dvou průměrů. Hlavní průměr je za všechny penzisty, kteří pobírají důchod, druhý pak za seniory, kteří odcházejí na odpočinek v daném kalendářním roce.

V roce 2016 byl průměrný důchod 11 460 korun za všechny starobní důchodce. Důchodci, kteří odešli do starobního důchodu v kalendářním roce 2016 činil průměr jejich penzí 12 302 korun.

Do nástupního důchodu se promítají rostoucí příjmy a zároveň i snižující se koeficient, který výsledný výpočet na straně České správy sociálního zabezpečení pokrátí. Pro zachování rovnováhy průběžného důchodového systému bude v budoucnu hrát klíčovou roli právě koeficient krácení penzí.