reklama

Velký průvodce důchody

admin2974 dne 06. 03. 2018 - 22:45

Velký průvodce důchody a související problematikou. Na jednom místě naleznete veškeré informace, které potřebujete coby budoucí, novopečený anebo stávající důchodce znát.

Stáří je nedílnou součástí života. Celosvětově je spojováno s pobíráním starobního důchodu. I přesto, že se finanční server investia.cz problematikou penzí zabývá, dosud nám chyběla úzce zaměřená sekce, ve které získáte aktuální informace o důchodech v Česku. Průběžně ji aktualizujeme a rozšiřujeme. Chceme pokrýt všechny oblasti, které se před budoucím seniorem otevírají. Pozornost budeme věnovat i stávajícím penzistům, kteří řeší třeba souběh pobírání důchodu a prací.

Důchodci a důchody v číslech

Počet starobních důchodců je 2 376 883. Souhrnně pobírají celkem 3 508 301 důchodů, včetně starobních, invalidních a pozůstalostních. Průměrný věk starobního důchodce je 70 let. Muž důchodce pobírá průměrně starobní důchod 19 let, ženy pak 27,5 roku. Střední délka života v Česku je pro muže 76 let a pro ženy 82 let. Průměrný sólo starobní důchod činí 12 418 korun, muži mají vyšší penzi než ženy. Nejvíce peněz pobírají senioři v Praze, nejméně na Olomoucku. Rozdíl v průměrných důchodech mezi oběma kraji činí 1 165 korun.

Zajímavostí je, že důchodci jsou jednou sociologickou skupinou. Pokrývají délku 45 let. Počet sociologických skupin podle rozdělení Antonyho Giddense je pro lidi do věku 45 let celkem sedm. Jde tak výrazný nepoměr, který se již začíná zvolna měnit. Se zvyšujícími se průměrnými důchody roste i význam skupiny lidí v penzi.

Velký průvodce důchody