reklama

Zvýšení důchodů, valorizace důchodu

redakce dne 05. 03. 2018 - 00:00

Zvyšování důchodů probíhá dvěma možnostmi. V přiloženém článku si obě varianty navýšení důchodů probereme.

Valorizace důchodů je stejný pojem jako zvýšení penzí.

Související články:
Zvýšení důchodů v roce 2022
Zvýšení důchodů v roce 2021
Zvýšení důchodů v roce 2020
Zvýšení důchodů v roce 2019

Navyšování důchodů je detailně popsáno v zákonech č. 155/1995 Sb. a č. 212/2016 Sb. o důchodovém pojištění.

Zvyšování se odvíjí od růstu cen, mezd a inflace. Existuje i druhá možnost, která z růstu penzí dělá citlivé téma. K tomu dochází tehdy, je-li zvyšování důchodů čistým politického rozhodnutím a s ním i spojeným případným populismem.

Růst penzí je citlivé téma, které jde často na vrub politického rozhodnutí, a s ním i spojeného případným populismem.

Jak probíhá zvyšování důchodu

Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády); jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň pět procent.

Zvýšení důchodu standardní cestou

Standardně jsou důchody zvyšovány prostřednictvím tzv. důchodové valorizace. Ta vychází z nařízení vlády. Pro rok 2018 jde o nařízení vlády č. 343/2017 Sb. V tomto vládním nařízení se upravuje všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient a nastavuje první a druhá redukční hranice. V nařízení je též prostor pro výši pozůstalostních důchodů. Rovněž v nařízením naleznete i zvýšení základní a procentní výměry.

Mimořádné navýšení důchodů

Zatímco zvyšování penzí standardní cestou není extrémně závislá na politické objednávce. Naopak mimořádná valorizace je spíše dárkem pro voliče v důchodovém věku. Vládnoucí strany využívají všech dostupných metod, aby se před blížícími volbami připomněly před svými voliči.

Například aktuální nápad předsedy vlády v demisi, že navýší důchody lidem starším 85 let o tisícikorunu se dá považovat za mimořádné navýšení.

Rizika plynoucí ze zvyšování důchodů

Bezhlavé zvyšování penzí má na důchodový systém negativní dopad. Bez návaznosti na zdroje, které se v něm průběžně hromadí může v budoucnosti generovat vysoké schodky. Výnos získaný ze sociálního systému v roce 2017 ve výši necelé miliardy korun nelze považovat za změnu trendu.

Ne v případě, kdy se stát rozhodne jednostranně zvýšit penzi o tisícikorunu měsíčně 195 tisícům seniorům, kterých bylo v Česku ke konci roku 2016 (Aktuální údaje o počtu důchodců ve věku nad 85 let zatím není k dispozici.). Zvýšení o onu tisícikorunu znamená zatížení důchodového systému o 2,347 miliardy korun ročně. Roční náklady na toto zvýšení spolehlivě onu necelou miliardu vymažou a zároveň pošlou do mínusu o dalších opětovně pošlou do mínusu.