reklama

Důchody 2022: Jak se zvýší starobní důchody?

redakce dne 22. 04. 2021 - 00:00

Pro starobní důchodce bude rok 2022 v dalším růstu důchodu. Přesto zvýšení důchodů nemusí růst stejně rychle jako v předchozích letech.

Důchodová valorizace je ošemetná věc. Na jedné straně je jasně daná zákonem, na straně druhé se do ní projektují rozmary politiků. Ti mohou zvýšení důchodů notně zrychlit. Stejně jako tomu bylo v poslední době. V letech 2019, 2020 a 2021 rostly důchody rychleji než ceny a mzdy. V roce 2022 lze čekat zpomalení rychlosti valorizace. Přesto penze díky mimořádným nadvalorizacím znatelně vzrostou.

Valorizace důchodů v roce 2022

Podle prvních informací plynoucí od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by v roce 2022 penze rostly průměrně zhruba o 416 korun. Podle ministryně vychází valorizace důchodů v nejoptimističtějším scénáři o 509 korun. Oproti předchozím rokům jde o znatelně nižší valorizovanou částku.

Čtěte také: PAYG: Průběžný systém financování důchodů

Avšak ani zvýšení důchodů o 416 nebo 509 korun nemusí být finální. Ministerstvo protlačilo přes poslaneckou sněmovnu návrh k navýšení důchodů o 300 korun nad rámec standardní valorizace. Navíc od roku 2023 získají penzisté bonus za vychované dět - 500 korun za potomka.

I nadále platí pravidlo, že více rostou důchody, které jsou vyšší.

Uvedená valorizace 416 korun platí pro aktuální průměrný důchod 15 336 korun.

I v roce 2022 se bude stejně jako o rok předtím vycházet z tzv. důchodcovské inflace, která v roce 2020 činila 3,8 procenta oproti inflaci domácností s 3,3 procenty. Nově zavedená důchodcovská inflace je složená z jiného spotřebního koše, který více odráží skutečné potřeby seniorů. Zohlednění růstu cen i pro důchodce bylo zavedeno již v roce 2017, avšak teprve v roce 2020 bylo poprvé převedeno do praxe, neboť se splnily požadavky dané příslušnou normou.

Průměrná valorizace důchodů v letech 2019 až 2022

Rok Zvýšení důchodů  
2022 až 509 Kč  
2021 839Kč  
2020 900Kč  
2019 900Kč  

Zdroj: MPSV; zpracování: investia.cz

Vyšší důchod, vyšší valorizace

Dlouhodobě platí, že starobní důchodci pobírající vyšší důchod se dočkají v průměru vyšší valorizace. Je to dáno tím, že procento, které zvyšuje variabilní část důchodu se počítá z vyššího základu. V modelových příkladech budeme počítat, že valorizace důchodů bude pětiprocentní.

Jako příklad můžeme uvést rozpad starobního důchodu ve výši 20 tisíc korun. Ten se skládá z fixní části (3550 korun) a z procentní, též zvané variabilní 16 450 korun, což je rozdíl mezi celkovým důchodem mínus fixní část. A právě variabilní část ve výši 16 450 korun se zvýší o 5 procenta (samotné zvýšení by bylo 822 Kč). Tím se z 20tisícového důchodů dostane senior na 20 822 korun.

Čtěte také: Velký průvodce důchody

Rozdíl je viditelný, když do porovnání zařadíme nižší důchod, například ve výši 12 tisíc korun. Fixní část je shodná, tj. 3550 korun, zatímco variabilní činí 8 450 korun. Z této variabilní výše se opět penze zvýší o 5 procenta (nárůst o 422 korun). Celková úroveň zvýšení důchodu bude nižší, než tomu bylo v prvním příkladu. Důchod by tak činil 12 422 korun.

Z uvedených příkladů je dobře patrné, že vyšší bere. Čím je vyšší procentní část starobního důchodu, tím na něj má valorizace příznivější vliv.

Druhé rouškovné a volby na dohled

Senioři se rozhodně nemusí výše uvedených nízkých valorizací příliš obávat. Existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že současná značně populistická vláda i přes vysoký deficit státního rozpočtu, starobní důchody zvýší obdobně jako tomu bylo v minulých letech.

Čtěte také: Rouškovné pro důchodce

Jako druhá varianta se jeví mimořádně vyplácený jednorázový příspěvek. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko, dobře poslouží rouškovné pro důchodce, které se odehrálo na sklonku roku 2020. Tehdy penzisté dostali jednorázově pět tisíc korun.

Jen je nutné počítat, že rouškovné číslo dva proběhne zřejmě před říjnovými volbami do poslanecké sněmovny.

Oproti tvrdé valorizací státem vyplácených penzí jsou nahodilé a jednorázové výplaty rouškovného pro státní rozpočet menším zlem. Valorizace důchodů zatíží státní rozpočet.

Související články:

Důchody 2021: Překročení hranice 15 tisíc korun se stalo realitou

Důchody 2020: Penzisty čeká další výrazné zvýšení důchodů

Důchody 2019: Valorizace začíná od 320 korun

Průměrný důchod v čase roste

Důchody za bilion