reklama

Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Josef Janda dne 26. 08. 2010 - 08:00

Odchod do starobního důchodu je pro každého pracujícího člověka jednou z nejdůležitější informací na konci jeho pracovního života. Téměř každého napadne, jaký bude mít starobní důchod, a kdy vlastně bude moci odejít do důchodu. Přečtěte si, kdy můžete odejít na odpočinek právě vy. Tabulky s odchody do důchodu naleznete uvnitř článku v podobě přílohy.

Odchod do starobního důchodu vymezuje zákon číslo 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a v dalších novelách. Žádosti o důchody má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení a její podřízené okresní nebo městské správy.

Čtyři možnosti jak získat starobní důchod

Nárok na starobní důchod se odvozuje podle čtyř variant. První varianta je starobní důchod při dosažení důchodového věku, druhou možností, jak získat penzi je tzv. „poměrný“ starobní důchod. Třetí možností získání starobního důchodu je získání alespoň 30 let pojištění a poslední možností na získání starobního důchodu je splnění podmínek nárok na invalidní důchod. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Dvě podmínky pro získání nároku na důchod

Každý žadatel o starobní důchod musí splnit dvě podmínky, aby mu mohla být tato dávka vyplacená. První z podmínek je splnění minimální doby pojištění a druhou je dosažení stanoveného věku. Platí, že muži do důchodu odcházejí v 60. až 65. roce života. Ženy mezi 53. až 61. rokem života. Odchod žen do důchodu záleží na počtu vychovaných dětí. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2015

Podmínka první: Věk odchodu do důchodu se zvyšuje

Odchod do důchodu se dále pro muže a ženy určuje podle data narození. V Česku jsou aktuálně tři věková pásma, podle kterých člověk může odejít na odpočinek.

První období pro odchodu do důchodu je pro muže a ženy narozené před rokem 1936. Druhé období stanovuje, v kolika letech mohou odejít do důchodu lidé narození mezi v letech 1936 až 1968. Muži narození po roce 1968 mají nárok odchodu do důchodu až při dosažení 65. roku věku, ženy mohou do důchodu odejít nejdříve při dosažení 62. roku života, avšak podmínka je závislá na počtu dětí, kterých musí žena povít a vychovat alespoň čtyři.

Tabulka odchodu do důchodu

Podívejte se do tabulky, v kolika letech můžete odejít do starobního důchodu

Podmínka druhá: Minimální potřebná doba se prodlužuje

Ruku v ruce se stárnutím populace jde i druhá podmínka, kterou musí čerstvý žadatel o důchod splnit. Tou je minimální doba sociálního pojištění. Pro skupinu lidí, kteří splnili věkovou podmínku v letošním roce, musí správě sociálního pojištění podle místa svého trvalého bydliště doložit dobu, po kterou byly sociálně pojištěni.

Doba pojištění musí být v tomto případě trvat alespoň 26 let. Před rokem 2010 stačilo „odpracovat“ 25 let. Doba povinného pojištění se bude prodlužovat. Lidé, kteří budou chtít jít do důchodu v roce 2019 a později, musí mít odpracováno alespoň 35 let.

Tabulka: Potřebná doba pojištění pro dosažení důchodového věku

Dosažení důchodového věku Potřebná doba pojištění
před rokem 2010 25 let
v roce 2010 26 let
v roce 2011 27 let
v roce 2012 28 let
v roce 2013 29 let
v roce 2014 30 let
v roce 2015 31 let
v roce 2016 32 let
v roce 2017 33 let
v roce 2018 34 let
po roce 2018 35 let

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Zpracování: investia.cz

Tip na penzijní fond
Penzijní připojištění si můžete uzavřít v některém z penzijních fondů, které působí na tuzemském trhu.

Kdo získá minimální důchod?

Minimální měsíční částka starobního důchodu je i pro letošní rok 2170 korun. Tato suma platí pro každého, kdo nesplnil potřebnou dobu pojištění anebo není schopen doložit, že skutečně pracoval, avšak nemá o tom žádné dokumenty. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Černý Petr v důchodech a zásah Evropské unie

Vládní koalice vzniklá po letních volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 zamýšlí prodloužit věk odchodu do důchodu na hranici 68. roku. Pokud by tato hranice prošla, je otázkou, jakých ročníků se bude odchod do důchodu týkat. Vše má v rukou předseda vlády Petr Nečas.

Kromě „černého Petra“ se na úrovni Evropské unie uvažuje, že by jednotná sazba pro odchod do důchodu ve všech členských zemích unie byla při dosažení 70. roku života člověka.