reklama

Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Josef Janda dne 13. 12. 2010 - 00:00

Průměrný důchod českého důchodce dosahuje aktuální 55 procent čisté průměrné mzdy. Že vám to nic neříká? Nevadí, odpovědi naleznete v článku, ve kterém se na všechny výše uvedené průměry podíváme.

Dívat se na svět prostřednictvím průměrů a statistik je ošemetné. Avšak někdy to má své opodstatnění, jako je třeba průměrná výše důchodu českého důchodce nebo průměrná mzda.

Průměrná (čistá) mzda a starobní důchod

Průměrná česká mzda je podle údajů Českého statistického úřadu 23 665 korun. Čistá mzda bezdětného svobodného zaměstnance činí 18 362 Kč. Aktuální výše průměrného důchodu je pak je 10 101 korun. Údaj pochází od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a vztahuje se k 30. září letošního roku. Navíc jde o výplatu starobního důchodu bez započtení pohlaví. Vůči průměrné čisté mzdě pak dosahuje průměrný český důchod podílu 55,01 procenta. Čtěte více: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Jak už bylo zmíněno, průměry jsou věc ošidná. Například průměrný důchod muže činí podle údajů České správy sociálního zabezpečení výše 11 216 korun. To je vůči čisté mzdě 61 procent. Ženy mají průměrný starobní důchod 9 178 Kč (49,98 procenta). nutno zmínit, že v těchto průměrech jsou započítáni i ti, kteří pobírají předčasný starobní důchod. Průměrný český důchodce bez rozdílu pohlaví je starý 68 let. Podle genderového dělení je pak průměrně mužům důchodcům 70 let a ženám důchodkyním 67 let. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Regionální rozdíly mezi vyplácenými důchody

Avšak i mezi starobními důchodci, kteří pobírají starobní důchod je rozdíl. Nejvyšší důchod mají v Praze, kde bez ohledu na pohlaví je průměrná dávka 10 794 korun. Tedy o 693 korun více, než je celorepublikový průměr. Pražáci pobírají starobní důchod ve výši 11 804 korun, zatímco ženy Pražačky 10 023 korun. Nejnižší průměrnou výši vypláceného starobního důchodu je v Olomouckém kraji a to 9 813 korun. Muži důchodci pak dostávají 10 836 korun, zatímco ženy 8 986 Kč. Čtěte více: Jak se zajistit na stáří

Nejvyšší průměrná výše starobního důchodu byla v Praze a činila 10 794 Kč (muži – 11 804 Kč, ženy – 10 023 Kč), nejnižší průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 9 813 Kč (muži - 10 836 Kč, ženy - 8 986 Kč).

Před pěti lety činil na konci 3. čtvrtletí (tj. k 30. září 2005) průměrný důchod bez rozdílu pohlaví 7 731 koruny. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

Proč mají ženy nižší důchod?

Odpověď na otázku spočívá v mortalitních tabulkách, podle kterých ČSSZ vypočítává jednotlivé důchody. Ze statistik totiž vychází, že se muži dožívají v průměru o několik let méně, než ženy. Podle tohoto hlediska se stanovují i starobní důchody, kdy mají muži o něco málo vyšší důchod než ženy. Ty však na tom jsou ve finále stejně, neboť dostávají podporu od státu delší dobu.

Statistiky důchodců a důchodů

Celkově bylo ke konci letošního září v České republice 2 808 379 důchodců. Z toho pak pobíralo starobní důchod 2 254 779 lidí. Český důchodový systém je průběžný, což znamená, že důchody se důchodcům vyplácejí z výběru sociálního pojištění u zaměstnanců a důchodového pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Poplatníků pojistného z obou těchto skupin bylo 4 992 194. Jestliže bychom přepočítali počet poplatníků pojistného na jednoho starobního důchodce, dospějeme k číslu 2,21. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadají dva a čtvrt poplatníků pojistného. Čtěte více: Jak si spořit na důchod? Dlouhodobě a po malých částkách