Finanční gramotnost

Často vyslovovaným a skloňovaným pojmem v posledních několika letech je finanční gramotnost. Peníze patří mezi hlavní součásti života lidí. Jejich znalost a zejména pak nakládání s nimi nemusí být pro každého zrovna snadné.

Finanční gramotnost se skládá z několika částí, které se zaměřují na to, jak a kde získávat peníze, jak uchovat jejich hodnotu a jakým způsobem je utratit. Mezi další náležitostí patří rovněž to, co jsou to vlastně peníze a jaká je jejich skutečná hodnota.

Finančně gramotný člověk by si měl umět sestavit osobní rozpočet a ten dodržovat. Rovněž by měl vědět z čeho se skládá peněžní tok a jak ovlivňovat výdaje a příjmy.

Finanční rezerva

Mít stranou odloženo část peněz jako finanční rezervu je nezbytností. Jak vysoká by měla finanční rezerva být? Na jasnou otázku neexistuje jednoznačná odpověď.

Umíte počítat?

Prověřte své matematické dovednosti ze základní školy na čtyřech snadných příkladech.

Jak na závěť

Než napíšete závěť, je vhodné si pečlivě promyslet, komu a co odkážete. Samotné sepsání poslední vůle je poté mnohem snazší.

Přihlaste se k odběru novinek