reklama

Tři časté otázky týkající se druhého a třetího pilíře

redakce dne 08. 10. 2013 - 01:00

Jednoduché vysvětlení rozdílů prvního, druhého a třetího pilíře důchodového systému. Stručný náhled na penzijní problematiku.
 

Důchodový systém se od ledna 2013 značně rozšířil. Přibylo dělení na pilíře a vznikly dva nové produkty plus jeden byl zmražen. Terminologie a principy dělají určité komplikace jak těm, kteří se o penze dosud příliš nezajímali, tak i těm, kteří celou problematiku pečlivě sledují.

Produktové složení pilířů

Penzijní pilíře jsou složené z několika produktů. Do prvního pilíře je zařazen průběžný důchodový systém, ve kterém je účast povinná a nelze se z něho nikterak vyvázat. Zbylé dva pilíře jsou dobrovolné a lze vystoupit jen z jednoho.

Druhý pilíř obsahuje důchodové spoření. To je rozděleno do čtyř investičních fondů (fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený fond, dynamický fond) s různě nastavenými investičními horizonty a strategiemi. Tomu odpovídá i poplatková struktura.

U třetího pilíře jsou tři investiční strategie, které jsou zastoupeny jednotlivými fondy (konzervativní fond, vyvážený fond, dynamický fond).

Cílem druhého i třetího pilíře je umožnit co nejširšímu okruhu lidí, aby si naspořili další peníze na důchod. S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že za dvě desetiletí bude starobní důchod vyplácený z prvního pilíře stačit jen na uspokojení základních životních potřeb budoucích penzistů.

Mezní vstupy do pilířů

Jak bylo uvedeno výše, vstup do prvního pilíře je povinný a vstupujete do něho automaticky, aniž byste se museli sáhodlouze rozhodovat. Do 2. a 3. pilíře lze vstoupit při dosažení věku 18 let. Do druhého pilíře je mezní věk 35 let, který se vztahuje na celý kalendářní rok, ve kterém dosáhnete 35. narozenin. Třetí pilíř je v dolním limitu omezený plnoletostí.

„Peníze navíc“ z třetího pilíře

U produktů třetího pilíře, jedno jestli jde o bývalé penzijní připojištění anebo o nový produkt v podobě doplňkového penzijního spoření, máte nárok získat dodatečně další peníze ve formě státního příspěvku.

Státní podpora činí při splnění podmínek rozmezí od 1080 korun po 2760 Kč. Každý měsíc je nutné poslat na účet vedený u penzijní společnosti nejméně 300 korun. Tím získáte nárok na podporu 90 korun. Nejvyšší možný státní příspěvek 230 korun získáte z úložky 1000 Kč.

Dalšími penězi, jenž lze získat z třetího pilíře, je snížení daňového základu. Podmínkou je poslat do příslušného produktu částku mezi 12 až 24 tisíci korunami. Tímto krokem si můžete odečíst z daňového základu až 12 tisíc korun. Z tohoto snížení vám vznikne další úspora ve výši 1800 korun. Tyto peníze byste jinak museli zaplatit na dani z příjmu.