reklama

Důchodová reforma lepší penzi nezajistí

redakce dne 03. 12. 2012 - 00:00

Ani s přicházející důchodovou reformou nemáme vyhráno. Důchody budou i nadále klesat a stáří bude pro část populace spíše za trest.
 

Pomyslný odklon části finančních prostředků z prvního do druhého pilíře je pouze v symbolické rovině. Abyste se na stáří odpovědně zajistili, musíte odložit více peněz. Pro naspoření dostatečně velké finanční rezervy na spokojenou penzi byste měli ze svého platu odložit tolik procent, kolik je vám nyní let děleno třemi. Padesátník by tak podle tohoto orientačního propočtu měl odložit zhruba 17 procent příjmů, třicátník pak deset procent.

Výpočty nezohledňují budoucnost

Aktuální propočty starobních důchodů pracují s reálnými čísly, která však za dvě či tři desetiletí nebudou dávno platit. Spoléhat proto na státní kalkulačku, která je umístěná například na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, není na místě. Tedy pokud jste mladší 55 let. V opačném případě by měly výpočty odpovídat očekávané realitě. Tedy za předpokladu, že se důchodový systém nikterak výrazně nezmění, stejně tak jako ekonomická situace bude za deset let podobná s nynější.

Demografie jde proti nám

Demografický vývoj jde proti nám. Výhodou je, že již nyní lze počítat s realitou, která nastane až za několik desetiletí. Nevýhodou naopak to, že se i přes budoucí nepříznivý výhled se s těmito daty nepracuje v mediální a politické rovině. Ostatně pro politiky není na místě říkat lidem krutou pravdu. Zejména pak tehdy, kdy stále nadpoloviční počet obyvatel naší země tíhne k „jistotám“. Odpovědnost za vlastní život a jednání se prozatím zkrátka nenosí.

Je proto naivní spoléhat se na důchodovou reformu. Ta nám lepší život v penzi nezajistí. Jediným kladem je, že se o penzích, stárnutí a budoucnosti obecně začíná stále více mluvit a diskutovat.

Možná že během následujících několika let se změní i pohled lidí na odpovědnost a přestanou čekat na to, až se o ně stát postará ve všech životních fázích.

Proto nečekejte na to, až za vás stát vyřeší váš důchod a připravujte se na stáří odpovědně a pokud možno co nejdříve.