reklama

Důchody od října 2011 budou ve znamení poklesu

redakce dne 25. 05. 2011 - 00:00

Chystáte se letos do důchodu? Pokud půjdete na odpočinek po říjnu 2011, bude váš důchod nižší, než kdybyste odešli na penzi v září letošního roku. Proč? Protože se změnila redukční hranice, která ovlivňuje konečnou výši důchodu.

Tím, že se změní redukční hranice dojde k mírnému snížení důchodů u osob s průměrnými příjmy. Rovněž mírný nárůst penzí zaznamenají lidé s nadprůměrnými příjmy. Výše starobního důchodu bude pro lidi s příjmy do 11 tisíc hrubého zhruba stejná jako dosud. Začněme však s těmi příjemnějšími zprávami.

Zvýšení neboli valorizace důchodů

Vláda může kdykoliv během svého vládnutí schválit zákon, kterým se upraví výše penzí. Kromě toho musí ještě zvýšení důchodů projít poslaneckou sněmovnou. Zatím poslední valorizací, která začala platit od letošního ledna bylo nařízení vlády č. 282/2010. Tím se zvýšily veškeré důchody přiznané Českou správou sociálního zabezpečení v roce 2010 a dříve. Nikdo z důchodců nemusí žádat o zvýšení důchodů. Ty jim budou navýšeny automaticky. Základní výměra důchodu se zvýšila o 60 korun, procentní výměra důchodu o 3,9 procenta.

V praxi tak penzista pobírající důchod ve výši devíti tisíc korun měsíčně získal o 326 korun více. A to podle následujícího klíče. Základní výměra důchodu byla do konce loňského roku 2 170 korun, zatímco procentní výměra důchodu činila 6 830 Kč (tj. 9 000 korun mínus 2 170 Kč). Od 1. ledna 2011 se základní výměra důchodu zvýšila o 60 korun na 2 230 Kč. Procentní výměra důchodu, která činila 6 830 korun, se zvýšila o 3,9 procenta, což je 266 korun na 7 096 Kč. Celkem dostane penzista po valorizaci penzí 9 326 korun.

Snížení důchodů od října 2011

Dobré zprávy však tímto končí. Od října letošního roku dojde ke změnám ve výpočtu. Vliv na to mají redukční hranice, které se upravují. Nadále budou dvě, namísto současných tří. Rovněž se posunou jednotlivé redukční sazby.

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu dojde od října 2011 ke změně výpočtu starobního důchodu. Zatím se neví, jakým způsobem dojde k omezení, ale stát má několik nástrojů, jak výši důchodů upravit. Může změnit procentní výměry za odpracované roky či změnit redukční hranice. Předpokládá se, že po tomto zásahu by si měla polepšit jen pětina nových českých důchodců. Zbývající čtyři pětiny by měly mít nižší důchod, než kdyby šli do důchodu o něco dříve.

Zatímco nyní platí, že první redukční hranice je nastavena do osobního vyměřovacího základu 11 tisíc korun, zatímco druhý je od 11 000 do 28 200 korun, kdy se započítává 30 procent z rozdílu mezi těmito dvěma limity. Třetí redukční hranice je stanovena od 28 200 korun, do které se započítává deset procent příjmů. Po 1. říjnu 2011 tomu může být jinak. Druhá redukční hranice by začínala na úrovni 11 tisíc korun, zatímco horní limita by byla omezena trojnásobkem průměrné mzdy. Vyměřovací základ by byl snížen na 23 procent. Třetí redukce by byla zrušena. Právě tento plánovaný zásah do výpočtu důchodů by znamenal zvýšení penzí pro lidi s nadprůměrnými příjmy.