reklama

Fňukání škarohlídů: Získat 35 let důchodového pojištění je nadlidské

redakce dne 28. 03. 2013 - 00:00

Za pět let bude nutné splnit dobu pojištění v délce 35 let. Objevují se první sýčkové, kteří považují tuto podmínku za drakonickou.
 

Dlouhou dobu platilo, že nárok na starobní důchod získá každý, kdo splní podmínku důchodového věku a získá během života 25 let doby pojištění. Délka pojištění se začíná prodlužovat, přičemž všichni ti, kteří budou odcházet do důchodu v roce 2018 a později, budou muset doložit délku pojištění 35 let.

Zbytečný pesimismus

Na různých finančních serverech a médiích se v poslední době vylíhla řada sýčků věštící z křišťálové koule, že podle současných podmínek bude pro řadu lidí obtížné získat příslušnou dobu pojištění. Pro každého člověka, který nevede zahálku, jde o zbytečné strašení. Bát by se měli tací, jenž vědomě zneužívají sociální systém.

Nyní je na každém, zda bude pracovat. Řada lidí si tak pravidlo o minimální době, po kterou je nutné být důchodově pojištěn, neuvědomuje. V budoucnu začnou přibývat příběhy lidí, kteří na sklonku zjistí, že nedostanou důchod, neboť nesplňuje nárok na starobní důchod. Zahálčivý způsob života se tak vymstí každému, kdo během svého života zneužíval sociální systém.

Příživníci vs nezaměstnaní

V dobách temného komunismu a budování reálného socialismu v letech 1948 až 1989 byla nezaměstnanost nežádoucí. Každý, kdo nepracoval, byl označen za příživníka a poslán do vězení. Tím stát vytvořil iluze plné zaměstnanosti. I kdyby tomu tak nebylo, tak by si mohl upravit statistiky, aby odpovídali záměrům vládnoucí strany. Od této doby jsou nezaměstnaní u části obyvatel vnímání jako příživníci. Toto tvrdé zařazení do jednoho pytle má prazáklad právě v režimu, který po intelektuální stránce zbídačil většinu obyvatel.

Nezaměstnanost je pro řadu lidí problém čísla jedna. Má vliv i na důchod. pokud budete během pracovně aktivního života příliš často pobývat na úřadu práce, může se vám stát, že podmínku 35 let pojištění nemusíte splnit. Za komunismu museli pracovat takřka všichni, byť tomu jejich pracovní výkony občas nemusely odpovídat.

Doba důchodového pojištění

Právě u získání potřebné délky důchodového pojištění panuje největší rozčarování. Na sklonku pracovního života se většinou nedá chybějící doba pojištění dohnat. Při splnění určitých podmínek si můžete „dokoupit“ pojistnou dobu, avšak ani to není všespásné řešení.

Klíčové je, po jak dlouhou dobu jste byli v režimu doby důchodového pojištění. Do tohoto ukazatele se zahrnují pracovní aktivity. U nich nezáleží na tom, zda jste pracovali jako osoba samostatně výdělečně činná nebo v zaměstnaneckém poměru.

Náhradní doba pojištění

Druhou velkou skupinou jsou náhradní doby pojištění, kdy jste fakticky neměli žádný relevantní příjem, avšak v očích státu jste se připravovali na budoucí zaměstnání (studium), plnili službu pro stát (základní vojenská služba) anebo jste vychovávali dítě anebo pečovali o blízkou nemohoucí osobu, typicky pak o své rodiče.

Náhradní doby pojištění se v současnosti omezují. Základní vojenská nebo civilní služba již není, o část jistot přicházejí i studenti, kterým se po roce 2010 již nezapočítává studium.