reklama

Jak vysoký bude průměrný důchod v příštím roce?

redakce dne 17. 10. 2013 - 01:00

Valorizace důchodů je spojena s nárůstem průměrných důchodů, které se budou zvyšovat. Naopak poměr mzda/důchod klesne.
 

Nejeden senior dychtivě očekává začátek nového roku, kdy mu přijde valorizovaný (zvýšený) důchod. V roce 2014 se důchod průměrně zvýší o 45 korun, tedy za předpokladu, pobírá-li penzista průměrný důchod. Jenže jak moc se zvýší či sníží průměrný důchod těm, kteří na odpočinek teprve budou odcházet?

Důchody v čase (po)rostou

Starobní důchody v čase rostou. Ukazuje to přiložená tabulka, ve které jsou zachyceny průměrné sólo starobní důchody od roku 2000. Údaje jsou uvedeny podle pohlaví a poté jako celkové číslo. Meziročně se tak důchody zvýší vždy o několik procent. Zůstáváme v průměrných hodnotách. Do budoucna se dá očekávat, že nárůst důchodů bude podobný tomu dosavadnímu. Růst důchodů je silně spjat s politickým rozhodnutím. V některých případech jde o ryze racionální akt – zpomalení valorizace důchodů daných škrty ve státním rozpočtu kabinetu Petra Nečase – jindy jde o čirý populismus. Ten nás bude čekat s největší pravděpodobností i po proběhlých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013.

Průměrná výše sólo starobních důchodů

Rok Muži Ženy Celkem
2000 7 047 5 781 6 530
2001 7 682 6 278 6 907
2002 7 731 6 319 6 950
2003 8 044 6 571 7 227
2004 8 306 6 774 7 454
2005 8 860 7 227 7 953
2006 9 401 7 668 8 437
2007 10 077 8 217 9 040
2008 11 036 9 094 9 963
2009 11 536 9 482 10 411
2010 11 657 9 591 10 531
2011 12 177 10 031 11 008
2012 12 472 10 264 11 274
2013 12 677 10 435 11 463

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz; Poznámka: Data za rok 2013 se vztahují k 30. červnu. Sumy jsou v českých korunách. Sólo starobní důchody jsou očištěny od dalších důchodů jako jsou například pozůstalostní.

Čistá průměrná mzda vs důchody

Rovněž jsme se vyvarovali tolik atraktivnímu srovnání čisté průměrné měsíční mzdy s důchody. Zásadním nedostatkem tohoto postupu je, že výpočet čisté mzdy se v průběhu doby mění.

Uvedeme jednoduchý příklad. V posledních několika letech se daně z příjmů rovnají 15 procentům. Na začátku milénia bylo běžné progresivní zdanění. Druhou neméně důležitou informací je i výše slevy na poplatníka. Nebereme v úvahu další možné slevy, bonusy a úlevy. Ty závisí na statusu daňového poplatníka, případně na tom, jestli má děti, manželku/manžela na mateřské/rodičovské dovolené apod. Do výpočtů tak vstupuje zkrátka plno proměnných.

Proto je vhodné porovnávat průměrné hodnoty důchodu s čistou mzdou jen pro letošní nebo minulý rok.

Poměr mezi letošní průměrnou čistou mzdou k sólo starobnímu důchodu je 59,5 procenta. To znamená, že starobní důchod činí necelé tři pětiny čisté mzdy.

Tento poměr však bude do budoucna klesat. Faktorů pro tento vývoj je hned několik. Předně bude průměrná hrubá mzda (a s ní i čistý výpočet) růst. Průměrná výše sólo starobních důchodů bude rovněž růst, avšak ne o tolik, jako hrubá mzda.